Vi har vært i Mexico!

Publisert 03.01.18 av

I 2013 startet Redd Barna et Operasjon Dagsverk-prosjekt som handlet om voldsfrie skoler i Honduras, Mexico og Guatemala. Vi har vært på oppfølgingstur for å lære mer om fredsbygging i regionen og om hvordan prosjektet har fungert!

 

I slutten av november reiste Mina og Thea fra sentralstyret til Mexico for å lære mer om prosjektet Press har tatt del i. De to deltok på en workshop for å utveksle erfaringer og lære mer om problematikken med unge som utsettes for vold.

Mellom-Amerika er noen av de mest voldelige områdene i verden. Statistikken over vold og drap regionen er høy. Siden 1995 har drapsratene i verden gått ned, mens drapsratene i områder i Latin-Amerika har økt. Narkotikahandel og kriminelle gjenger er med på å gjøre hverdagen og skolegangen utrygg for barn og ungdom.

Hva går prosjektet ut på?

Prosjektet til Redd Barna går ut på at ungdommer selv skal delta for å skape fredsbyggende skoler og et voldsfritt samfunn. Hovedmålet er voldsfrie skoler. For få til dette får elever og lærere opplæring i rettigheter, barnekonvensjonen, ikke-voldelige pedagogiske meteor og ikke-voldelig konflikthåndtering. Det jobbes også politisk for å få til avtaler med lokale myndigheter, skoler, politi og andre offentlige etater for å forplikte dem til å jobbe for voldsfrie skoler og skoleveier. I tillegg får ungdommene opplæring i yrkesfag, jobbtrening og jobbsøking. Hvert år samles ungdommer fra alle de tre prosjektlandene for å ha en workshop hvor man lager en felles informasjonskampanje og utveksler ideer og erfaringer. Dette nettverket heter HoMeGua, og Press har hvert eneste år vært så heldige at vi får delta på workshopen.

Kampanje om migrasjon

All volden på skolen, i hjemmet og ellers i samfunnet fører til at unge mennesker må migrere. Dette er et stort problem fordi de aller fleste ikke vil få det bedre når de reiser til et nytt sted, og dette fører heller ikke til mindre vold. Likevel burde alle ha muligheten til å migrere. Mange som flytter til nye områder og land blir utsatt for diskriminering og dårlig behandling og ender ofte med en enda dårligere livssituasjon enn tidligere. Kampanjen ungdommene fra de tre landene til slutt ble enige denne gang handlet om migrasjon, vold og konsekvensene dette har for barn og unge. Under arbeidet med kampanjen fortalte Press om hvilke tema vi jobber med i Norge og hvordan vi driver med kampanjearbeid og utforming av kampanjer.

 

Vi må bli hørt!

Mina og Thea synes dette har vært en utrolig lærerik og spennende uke. «Det er veldig gøy å se hvor vellykket prosjektet har vært» forteller Mina. «Flere av gruppene har jobbet med ungdomsmedvirkning og har møtt mange av de samme utfordringene som vi møter på når vi jobber med dette i Norge. Heldigvis står vi sammen!».

Det har blitt etablert flere ungdomsgrupper i alle tre landene som blant annet jobber med politisk påvirkning. Ungdommene som har deltatt sier at de har lært mye om hvilke rettigheter de har, at det finnes fredelige alternativer til all volden og at ungdom selv kan jobbe for å endre dette.  Ungdom må bli hørt, tatt på alvor og bli inkludert!

 

Mer om prosjektet

Prosjektet er inne i sitt siste år, men Press vil jobbe for et videre godt samarbeid med nettverket. Vi har oppnådd mye sammen og lært om hverandres utfordringer og arbeidsmetoder. Vil du høre mer om prosjektet, så ta gjerne kontakt!

 

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer