Stillingsutlysning: Koordinator for Verdens Beste Nyheter

Publisert 16.02.21 av

Har du lyst til å være med på å utforme en landsdekkende informasjonskampanje som når ut til tusenvis av mennesker? Da er du kanskje vår nye koordinator for Verdens Beste Nyheter!

Om Verdens Beste Nyheter:
Verdens Beste Nyheter (VBN) er opprinnelig et dansk initiativ som senere har spredt seg til en rekke europeiske land. Formålet med kampanjen er å formidle framskritt og positiv nyheter fra utviklingsland, for å gi befolkningen et mer nyansert verdensbilde. Målet til kampanjen er å fremme konstruktiv journalistikk og opplyse unge spesielt, og Norges befolkning generelt, med positive nyheter fra hele verden, som ellers ikke når overskriftene.

Siden 2015 har SAIH, Spire og Changemaker gått sammen om en norsk versjon av kampanjen, og det har så langt vært en stor suksess. Fra og med 2021 det være Changemaker og Press som samarbeider om Verdens Beste Nyheter. Changemaker har det administrative ansvaret og søker nå en initiativrik ansatt med hovedansvar for VBN.

Stillingen innebærer oppfølging og samarbeid med VBNs fine frivillige. Kampanjen i 2021 organiseres bl.a. tre frivillige arbeidsgrupper som koordinatoren vil følge opp og jobbe tett med. Vi søker deg som er initiativrik, brenner for gode kampanjer, er samarbeidsorientert og har kunnskaper om globale utviklingsspørsmål.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for en godt koordinert kampanje med gode resultater i 2021
 • Kommunikasjons- og mediearbeid
 • Nettverkssamarbeid
 • Oppdatere nettsider og sosiale medier
 • Oppfølging og koordinering av frivillige
 • Søknader, rapportering og budsjettoppfølging
 • Fungere som sekretær for VBN-rådet
 • Koordinering av aktiviteter
 • Andre relevante oppgaver, som del av Changemaker

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kommunikasjons- og/eller organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra kampanjearbeid
 • Erfaring med koordinering av frivillige
 • Gode skrivekunnskaper (norsk/engelsk)
 • Erfaring med sosiale medier og nettsider
 • Kunnskap om globale utviklingsspørsmål og FNs bærekraftsmål
 • God systemforståelse og IT-kompetanse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • 12 måneder prosjektstilling med mulighet for forlengelse
 • Lønn ut i fra lønnsramme 17 alt 1 ihht. Statens Personalhåndbok.
 • Kontorlokaler i Kirkens Nødhjelp sine lokaler.
 • Et ungt, engasjerende og godt arbeidsmiljø.

Hvordan søke?

Maks en side søknad og en side CV på norsk sendes som PDF til personal@changemaker.no. Merk emnefelt med «Søknad Koordinator for Verdens Beste Nyheter».

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Oppstart: Snarest

Ved spørsmål om stillingen kontakt:
Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker, embla@changemaker.no.
Camilla Rodø, daglig leder i Changemaker, 48 48 89 99.

Om partnerne i Verdens Beste Nyheter:
Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon som jobber for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. Press er Redd Barnas ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende med barns rettigheter slik de står i FNs barnekonvensjon. Verdens beste nyheter er åpne for flere partnere i den kommende perioden.

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer