Press søker rapportforfattere!

Publisert 05.03.21 av Press

Er du interessert i barns rettigheter og hvordan vi skaper et godt debattklima på nett? Da kan det hende det er deg Press ser etter!

Hvordan vi prater med hverandre på nett, har blitt enda mer aktuelt det siste året. Den pågående pandemien har i enda større grad enn tidligere flyttet både skolehverdagen og det sosiale livet til internett. Dette har skapt mange muligheter, men forsterker også de problemene som alt eksisterer knyttet til netthets og annen uønsket atferd på nett. For å jobbe med dette har Press inngått et samarbeid med Tieto-Evry, og skal som en del av deres The polite type-prosjekt undersøke hvordan det er for unge å ytre seg på nett i dag, både offentlig og privat med venner. I tillegg vil prosjektet undersøke hva som kan gjøres for at nettet skal bli et bedre sted å være. 

Vi ser derfor etter to rapportforfattere som kan hjelpe oss med å lage en rapport om dette temaet. 

Søknadsfrist søndag 21. mars. Oppstart snarest.

Oppdraget som rapportforfatter honoreres med 25 000 kroner.

Om Press – Redd Barna Ungdom

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Ønskede krav til rapporten

Press ønsker en rapport som ikke bare snakker om ungdom, men også med ungdom. Derfor er en viktig del av rapporten å gjennomføre intervjuer hvor unge får presentere sine egne opplevelser og perspektiver på å være ung på nett, og bruker disse innspillene i rapporten. 

Utover dette ønsker vi en rapport som undersøker hvordan det oppleves å være på nett. Vi ønsker særlig å undersøke om det finnes en kobling mellom trakassering på internett og høyere terskel for å bruke ytringsfrihet.

Rapporten skal også inneholde en analyse av hvilke tiltak som er gjort så langt for å bedre debattklimaet på nett, og hvilke tiltak som kan gjøres. 

Ønsket oppbygging av rapporten

Vi ønsker at rapporten skal inneholde en kort introduksjon om netthets, og de viktigste årsakene til at unge vegrer seg fra å ytre seg i det offentlige rom på nett. Videre ønsker vi at rapporten skal se på hva som er gjort så langt fra myndighetens side. Hoveddelen skal være en presentasjon av resultatene fra intervjuene hvor ungdom selv reflekterer. 

I tillegg ønsker vi at rapporten identifiserer aktører som har mulighet til å gjøre tiltak som bedrer situasjonen, og forslag til hva de kan gjøre. 

Mål og tidsramme

Rapporten vil benyttes som kunnskaps- og argumentasjonsgrunnlag for videre lobbyarbeid med politikere. Den vil også benyttes til skolering innad i organisasjonen. Lobbyarbeidet vil fokusere på hvordan Norge kan legge til rette for at barn og unge møter færre hindre når de skal si sin mening. Rapporten vil også kunne brukes i medie- og kommunikasjonsarbeidet til Press.

 • Press ønsker å ha kontinuerlig kontakt med rapportskriverne gjennom perioden. 
 • Rapporten vil lanseres medio august, men må være ferdig før utgangen av juni.
 • Det forventes at forfatterne deltar på rapportlansering ved utgivelse.
 • Vi ønsker gjerne at rapporten er kort og konsis, og at den ikke er mer enn 20 -25 sider (innhold) samt en ensiders oppsummerende hand-out til beslutningstakere.
 • Tidsramme: 10-15 uker.
 • Rapportskrivingen skal fint la seg kombinere med studier eller lignende arbeid, men det er forventet at rapportforfatteren i perioder må jobbe tilnærmet heltid, spesielt nær deadline.
 • Rapport og prosjektet vil være styrt av en egen tidsplan, og vil utarbeides i tett dialog med Press´ sekretariat.

Vi ser etter deg som

 • er strukturert med gode evner til å jobbe selvstendig og under tidspress.
 • er analytisk og har gode forkunnskaper om barns rettigheter og nettmobbing.
 • har gode samarbeidsevner.

Erfaring med rapportskriving og rapportprosjekter, samt kjennskap til Press er en fordel.

Vi tilbyr

 • et honorar på 25 000 kroner. 
 • mulighet for arbeidssted i Press sine lokaler, hvis smittesituasjonen i Oslo tillater det.
 • en spennende mulighet til å utarbeide en rapport om et av viktigste temaene vi jobber med.

Søknadsfrist søndag 21. mars.

Send søknad (maks 1 side) og CV som PDF til fredrik@press.no
Merk søknad med: Rapportforfatter

Ved spørsmål kontakt:

Fredrik Vaaheim
Daglig leder i Press
fredrik@press.no
Tlf: 91 53 43 33

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer