Informasjon vedrørende Coronaviruset

Publisert 13.03.20 av

LNU har utarbeidet en veileder for smittvern i frivillige organisasjoner som finnes her. Fysisk lokallagsaktivitet er ennå ikke lov, men vi åpner for at lokallag som har hatt opplæring i smittvernveilederen fra sentralleddet kan ha fysisk og trygg aktivitet fra og med Mandag 25. mai. Vi oppfordrer fortsatt alle lokallag til å ha møter og aktiviteter digitalt, men dersom man har en i lokallaget som er smittvernsansvarlig for arrangementet og som har fått kurs i veilederen kan dere ha fysisk aktivitet dersom alle anbefalingene fra myndighetene blir fulgt.

For at lokallag skal kunne ha fysisk aktivitet må minst en person i styret ha deltatt på kurset og hvert fysiske arrangement dere har må ha en smittevernansvarlig som har bestått kurset vårt. Vi anbefaler derfor at det er flere enn bare en person i lokallagsstyret som deltar på kurs slik at dere er flere som kan dele på det ansvaret.

Datoene for smittevernkurs er som følger:

  • Mandag 18. mai, klokken 16:30
  • Tirsdag 19. mai, klokken 16:30
  • Onsdag 20. mai klokken 16.30

Vi oppfordrer for øvrig alle til å følge anbefalinger og råd fra myndighetene. Følg med på Folkehelseinstituttets hjemmesider for oppdatert informasjon. For ytterligere spørsmål ta kontakt med daglig leder Fredrik Vaaheim på fredrik@press.no eller telefon 22205400.

Kontakt

Fredrik Vaaheim

Daglig leder
22205400
fredrik@press.no

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer