Informasjon vedrørende Coronaviruset

Publisert 13.03.20 av

LNU har utarbeidet en veileder for smittvern i frivillige organisasjoner som finnes her. Fysisk lokallagsaktivitet er ennå ikke lov, men vi åpner for at lokallag som har hatt opplæring i smittvernveilederen fra sentralleddet kan ha fysisk og trygg aktivitet fra og med Mandag 25. mai. Vi oppfordrer fortsatt alle lokallag til å ha møter og aktiviteter digitalt, men dersom man har en i lokallaget som er smittvernsansvarlig for arrangementet og som har fått kurs i veilederen kan dere ha fysisk aktivitet dersom alle anbefalingene fra myndighetene blir fulgt.

For at lokallag skal kunne ha fysisk aktivitet må minst en person i styret ha deltatt på kurset og hvert fysiske arrangement dere har må ha en smittevernansvarlig som har bestått kurset vårt. Vi anbefaler derfor at det er flere enn bare en person i lokallagsstyret som deltar på kurs slik at dere er flere som kan dele på det ansvaret.

Datoene for smittevernkurs er som følger:

 • Mandag 18. mai, klokken 16:30
 • Tirsdag 19. mai, klokken 16:30
 • Onsdag 20. mai klokken 16.30

Vi oppfordrer for øvrig alle til å følge anbefalinger og råd fra myndighetene. Følg med på Folkehelseinstituttets hjemmesider for oppdatert informasjon. For ytterligere spørsmål ta kontakt med daglig leder Fredrik Vaaheim på fredrik@press.no eller telefon 22205400.

Vil du jobbe hos oss?

Publisert 27.02.18 av

Vi er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna. Vi har ca. 1300 medlemmer mellom 13 og 25 år fordelt på 21 lokallag over hele landet. I Press tar vi brudd på barns rettigheter personlig. Vi tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon i alt vi gjør, og er en religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon. Gjennom politisk påvirkning, informasjonsvirke og aksjonisme jobber Press for et bedre samfunn for barn.

Som daglig leder skal du sammen med de sentralt tillitsvalgte lede og videreutvikle Press til en enda bedre organsiasjon.

Hovedoppgaver:

 • Daglig leder har ansvaret for den daglige driften i Press
 • Overordnet økonomistyring, herunder arbeid med budsjett og regnskap, samt kontakt med regnskapsfører og revisor
 • Ansvar for inntektsbringende arbeid, herunder søknader, rapportering og regnskap i tilknytning til generell drift og prosjekter
 • Bistå tillitsvalgte med arrangementer, prosjekter, politikkutvikling og påvirkningsarbeid
 • Arbeidsgiveransvar for ansatte i Press
 • Forberede saker for styret

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

 

Dine kvalifikasjoner:
Vi søker en engasjert person med erfaring fra organisasjonsarbeid. Du må ha god kjennskap til arbeid med økonomi og administrasjon. Vi forutsetter at du trives i et ungt og engasjert miljø.

Vi ønsker at du har ledererfaring, relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 

Vi tilbyr:

 • Opplæring ved tiltredelse og gode muligheter for videreutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag

 

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Liv Hauge Norheim, daglig leder
Telefon: 97790570
E-post: liv@press.no

 

Øystein Kolstad Kvalø, styreleder
Telefon: 91695829
E-post: oystein@press.no

 

Søknad med CV sendes på e-post til liv@press.no innen 11. mars. Merk e-posten med «daglig leder».

 

Søknadsfrist: 11. mars

Tiltredelse: snarest

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer