Bli med på høstseminar om BPA med Press og NHFU!

Publisert 07.06.17 av Press

Er DU klar for høstens mest lærerike og spennende helg? 6.-8. oktober arrangerer Press og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) høstseminar om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og hvorfor det er så viktig å innfri barns rettigheter.

Brukerstyrt personlig assistanse
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som gir praktisk tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne oppgaver i oppgaver som å kle på seg, komme seg til skole og arbeidsplass, være sammen med venner og å drive med fritidsinteresser.

Målet med BPA er at alle skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv. Tjenesten skal gi personer med funksjonshemminger større mulighet til å styre hverdagen sin selv, ved å f.eks. gjøre det mulig å bo hjemme, møte venner og delta i fritidsinteresser. BPA er utrolig viktig for at funksjonshemmede skal kunne leve et selvstendig og likestilt liv.

Likevel er dessverre retten til brukerstyrt personlig assistanse begrenset, og mange barn og unge må flytte hjemme fra og slutte på fritidsaktiviteter fordi de ikke får dekket sitt behov for assistent i hverdagen. Nå krever vi og NHFU at ordningen må utvides!

Bli med på seminar
6.-8. oktober samles medlemmer i NHFU og Press til skoleringsseminar om BPA på Scandic Hotell i Asker. På seminaret skal vi lansere en ny kampanje om barns rett til BPA og lære om hvorfor det er så viktig for barns rettigheter. I tillegg skal vi lære hvordan vi kan jobbe med kampanjen der vi bor, både gjennom å spre informasjon til folk flest, jobbe opp mot politikere og få medieoppmerksomhet.

Det koster 400 kroner å delta på seminaret og er et begrenset antall plasser. Deltageravgiften dekker billigste reisevei, overnatting, mat for deg og (evt.) din assistent. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Margrete fra Press på margrete@press.no.

Påmeldingsskjema finner du her: http://bit.ly/høstseminar

Du kan lese mer om ordningen med BPA HER

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer