Barnas rapport til FN

Publisert 27.09.17 av

26. september lanserte Press, sammen med flere andre organisasjoner, rapporten "Kidza har rett!". Rapporten er et viktig dokument som skal gis til FNs barnekomité slik at de kan stille Norge til ansvar for barnerettighetsbrudd.

I over et år har 7 ungdommer fra hele Norge jobbet hardt med å finne ut av hva som er status for barns rettigheter i Norge. Resultatet av den harde jobben er en splitter ny rapport: Kidza har rett!

De syv ungdommene er Rauand Ismail, Iver Daaland Åse, Marianne Knudsen, Erle Harsvik, Magnus Thun og våre to egne Press-medlemmer: Hayden Galdames Myrbostad og Solrun Nyborg. Sammen skal denne gjengen (som kaller seg Jebb-utvalget) overrekke supplerende rapport til FNs barnekomité.

Hva er supplerende rapport?

Hvert femte år skal alle land som har ratifisert FNs Barnekonvensjon rapportere på hvordan det går med å oppfylle rettighetene. Norge leverte sin nyeste rapport i 2016. Etter at statene selv har levert rapport, så ønsker FNs barnekomité å få så mye ekstra informasjon de kan. Noen ganger kan det hende staten har glemt, eller kanskje ikke ønsker, å belyse alle de tingene som ikke går så bra. Derfor får sivilt samfunn levere egne rapporter. Supplerende rapport leveres fra sivilsamfunnet etter at staten har levert sin rapport.

Det som er helt spesielt denne gangen er at barn har laget sin helt egne rapport. Rapporten er basert på medvirkningsprosesser der barn og ungdom med førstehånds erfaring har uttalt seg om ulike tema hvor barns rettigheter brytes.

Kidza har rett!

Rapporten består av tre deler:

Delen består av seks kapittel som viser ulike grupper med rettigheter i barnekonvensjonen. Alle bruddene har Jebb-utvalget kommet fram til ved å se på rapporter og medvirkningsprosesser hvor barn selv har fått uttale seg. De tre viktigste sakene som er trukket fram her er asylbarn, vold og overgrep, stress og press.


Denne delen viser resultater fra en undersøkelse hvor Jebb-utvalget har snakket med 758 barn og unge om hva de kan om egne rettigheter. Barna fikk også mulighet til å komme med et råd til statsministeren for at barn og unge i Norge skal få det bedre. Alle rådene finnes som en liste i rapporten.


I denne delen kan man lese mer om hvilke muligheter som eksisterer for at barn og unge skal kunne delta og bli hørt. Flere organisasjoner kommer med anbefalinger til hvordan man kan forbedre de strukturene som finnes.

 

 

Hva skjer videre?

Nå er rapporten offisielt lansert og er tilgjengelig i elektronisk format for alle som måtte ønske å lese. Det er også mulig å bestille rapporten på papir.

Videre reiser hele Jebb-utvalget til Geneve i starten av oktober. Her skal utvalget møte FNs barnekomité i FN-bygget for å snakke om hva som kommer fram i rapporten. Mens de voksne fra sivilt samfunn må dele på veldig få minutter til å snakke, så får utvalget en hel time alene med komiteen. Vi gleder oss til å følge dette møtet og se hvilke resultater vi får av å ha skrevet denne rapporten.

 

Kidza har rett! er en medvirkningsprosess vi i Press er svært stolt av. Her har barn og ungdom tatt del hele veien, fra start til slutt. Det er ungdom som har hentet informasjon, skrevet, tatt beslutninger og som eier rapporten. Når man skal skrive en rapport om barns rettigheter er det helt nødvendig at det er barn og ungdom som selv uttaler seg. Denne rapporten er et eksempel på at man kan få til mye om man bare vil, og at de beste resultatene får man fra de virkelige ekspertene; nemlig barna selv!

 

 

Les mer om lanseringen i Adressavisen, Utdanningsnytt eller den 9-siders lange saken i Aftenposten. Du kan også høre innslag i P4.

 

Filer

Kidza har rett!

Barns egen rapport til FNs barnekomité. Rapporten handler om barns rettigheter i Norge.

Kidz have rights

Engelsk versjon av rapporten til FNs barnekomité

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer