143 barn er savnet

Publisert 25.05.17 av

Fra januar til april i 2017 har 143 barn forsvunnet fra norske asylmottak. Ingen savner og ingen leter. Det vil Press gjøre noe med umiddelbart!

Foto: Kari Skeie /NRK

Barna frykter retur

Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at i perioden januar-april i år var det til sammen 143 barn og unge som forsvant fra norske asylmottak, og som fortsatt ikke er gjort rede for. Til sammenligning forsvant i underkant av 50 barn og unge fra norske asylmottak i samme periode i fjor, mens det i løpet av hele fjoråret var 182 enslige asylbarn som forsvant.

 

– Jeg tror de fleste av barna er så redde for å bli returnert at de heller velger å gå under jorda og leve et liv uten noen formaliserte rettigheter. Det er skremmende å tenke på at barna har det så vanskelig på mottak at de synes den beste løsningen er å gå helt under jorda, sier leder i Press, Øystein Kolstad Kvalø.

 

Menneskehandel og kriminelle nettverk

Noe av hovedproblemet med forsvinningene er at man vet lite om hva som skjer med barna når de forsvinner, og det gjøres svært lite for å finne dem igjen. Noen går under jorda her i Norge, noen ender opp i kriminelle nettverk eller blir ofre for menneskehandel, andre havner på  konstant drift i Europa. Uansett hvor barna ender så opplever de grove brudd på egne rettigheter. Press mener man vet alt for lite om hvor barna ender opp når skaden først har skjedd, men like viktig er det å se på hvordan dette kan forebygges.

 

Midlertidig opphold

Det har de siste månedene også vært en kraftig økning i antall enslige asylbarn som har fått begrenset oppholdstillatelse i Norge frem til de blir 18 år. UDI har vurdert det slik at barna ikke har beskyttelsesbehov, men mangler omsorgspersoner de kan sendes tilbake til. Barna får da bli i mottak frem til de fyller 18 år, deretter skal de returneres. Barna med et slikt vedtak bosettes ikke, men gis opphold på grunnlag av «sterke menneskelige hensyn».

Fra januar-april i 2016 var det 18 barn som fikk en slik oppholdstillatelse.  I løpet av de første fire månedene i 2017 fikk 276 barn en slik tidsbegrenset tillatelse.

Press synes utviklingen i bruk av midlertidig opphold er et skritt i helt feil retning. Barna sliter med selvmordstanker og redsel for å måtte returnere. Situasjonen deres hindrer integrering og god utdanning som fremmer barnets personlighet. Press ser nå at økt bruk av midlertidig opphold også fører til et økt antall forsvinninger.

 

Press krever:

  • Varig opphold til barn som søker asyl alene dersom det ikke finnes forsvarlig omsorg ved retur til hjemland
  • At barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge
  • At Politiet får økte midler til etterforskning av forsvinningssaker
  • høy bemanningsnorm ved mottak for enslige asylbarn
  • barnefaglig kompetanse i asylmottak for barn

 

 

 

 

 

 

*Deler av saken er hentet fra NRKs dekning av Press sin innsendte pressemelding om saken.

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer