Utdanning

Utdanning er en av de viktigste faktorene for å tilegne seg livsviktig kunnskap og å komme seg ut av fattigdom. Barnekonvensjonens artikkel 28 forteller at alle barn har rett til å gå på skole og at staten skal sørge for at grunnskolen er gratis. Artikkel 29 sier noe om at formålet med utdanningen er å fremme utvikling av barnets personlighet. Den skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse og vennskap mellom folk. Men mange barn i verden går ikke på skolen. Dette skyldes utallige hinder i ulike deler av verden. Noen barn må heller arbeide for å forsørge familien, noen jobber som barnesoldater, noen barn er på flukt og noen er rett og slett redde for å legge ut på veien til skolen.

Å leve et liv hvor du hver eneste dag er redd for vold enten på skolen eller på veien til og fra skolen er slitsomt og vanskelig. Dette gjelder mange steder i verden. I Mexico, Guatemala og Honduras opplever skolebarn å bli hindret i å fullføre utdanning på grunn av frykt for vold. I 2013 startet Redd Barna og Press et samarbeidsprosjekt sammen med ungdomsnettverk i de tre nevnte landene i Mellom-Amerika. Prosjektet fikk finansiering av Operasjon Dagsverk, og heter «Escuelaz Construyendo Paz» som betyr «Fredsbyggende skoler». Her jobber alle samarbeidspartnere med å endre holdninger, spre informasjon og påvirke myndighetene slik at barns rett til utdanning skal innfris i regionen.


Press – Redd Barna Ungdom krever: 

  • økt internasjonal satsning for å forbedre lese- og skrivekyndighet i verden
  • at alle stater signerer “safe schools”-erklæringen slik at skoler blir fredssoner
  • at Norge bidrar til å sikre like muligheter til utdanning for alle barn, uavhengig av kjønn
  • skoletilbud i alle flyktningleirer
  • at alle barn innenfor Norges grenser har rett til å ikke gå lenger enn 30 dager uten skolegang 
  • at alle stater har en gratis offentlig skole
  • fokus på kvaliteten på utdanningen, ikke bare tilgangen