Norge i krig

Enhver krig er en krig mot barnet, og sivilbefolkningen er de største ofrene i væpnede konflikter. Barn og unge blir i økende grad også tvunget til å gjennomføre voldshandlinger i krig, dette kan være som barnesoldater eller som rekruttert inn i ulike politiske grupperinger. Når vi vet at barn er de som skades mest av krigføring, er det viktig at Norge tar sitt ansvar som fredsnasjon, men det gjør vi ikke alltid. Norge deltar fortsatt i mange militære operasjoner hvor barn rammes hardt av uansvarlig krigføring.

Norge er også en av verdens største våpeneksportører. Da det ikke finnes en internasjonal sluttbrukererklæring og krav om merking av militært utstyr er det ingen kontroll på hvor norske våpen havner. Ukontrollert våpenhandel bryter med barns rett til liv og utvikling.

Norge har en lang vei å gå før vi representerer fred ute i verden. Vi er fortsatt et land som passivt støtter atomvåpen og uansvarlig krigføring. Det må vi endre på!


Press – Redd Barna Ungdom krever: 

  • At Norge får en høyere terskel for å delta i krig og konflikter
  • At Norge ikke gir økonomisk støtte til angrepskrig
  • En evaluering av konsekvensene av Norges deltakelse i militære operasjoner i utlandet