Foto: CF Salicath

Volda Press

Kontakt

Tale Rørvik Lejon

Lokallagsleder

Volda@press.no

Generasjonsoppgjøret

Barn og unge må få påvirke samfunnet vi lever i, og er en like viktig stemme som voksne. Det er det generasjonsoppgjøret handler om.

Les mer