Foto: CF Salicath

Tønsberg og Horten Press

Kontakt: tonsberg@press.no

Kontakt

Mandi Makin

Lokallagsleder

tonsberg@press.no

Generasjonsoppgjøret

Barn og unge må få påvirke samfunnet vi lever i, og er en like viktig stemme som voksne. Det er det generasjonsoppgjøret handler om.

Les mer