Helt psykt

Årets høstkampanje omhandler skolehelsetjenesten. Årets kampanje retter kritikk rundt hvor passive vi er i utviklingen og vedlikeholdingen av en tjeneste som er det viktigste lavterkskeltilbudet for elever for å få informasjon og hjelp med både egen psykisk og fysisk helse.

Det er bred politisk enighet om at skolehelsetjenesten er viktig, samt at den trengs forbedring. Likevel ser vi gang på gang at utviklingen av skolehelsetjenesten blir nedprioritert til en fotnote heller enn det viktige tilbudet det i realiteten er.

Sannheten er at om skolehelsetjenesten hadde vært et hvilket som helst annet yrke, så hadde vi ikke godtatt standarden den har i dag. Å fortsette på denne måten er helt psykt!

Følg med på sosiale media for å høre mer om kampanjen!

Ønsker du hjelp til å gjennomføre aktivitet i forbindelse med kampanjen? Send melding til iben@press.no!

Kontakt

Marius Sjølyst

Leder
41346196
marius@press.no

Iben Thori-Aamot

Sentralstyremedlem

iben@press.no