CO-CREATE

CoCreate er et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram kalt «Horizon 2020». Press er en av 14 partnere som sammen skal involvere ungdom på en meningsfull måte for å se nærmere på de strukturelle årsakene til at ungdom blir overvektig.

You can find updates from CO-CREATE in English on the official website here.

 

Hva er CO-CREATE?

CO-CREATE er et femårig prosjekt (2018-2022) som blant annet skal forske på årsaker til overvekt, se på hvordan meningsfull deltakelse vil føre til bedre forebyggende tiltak og teste ut nye modeller for ungdomsmedvirkning og møteplasser mellom politikere, næringsliv og ungdommer. Prosjektets mål er å bidra til å redusere overvekt og tilleggslidelser blant barn og ungdom.

Prosjektet ledes av Folkehelseinstituttet i Norge, med partnere fra Norge, Storbritannia, Nederland, Portugal, Polen, Australia, USA og Sør-Afrika.

 

Hva skal Press bidra med?

Press har jobbet mye med helse og utvikling gjennom vårt arbeid mot kroppspress. Forebygging av overvekt er derimot et nytt og ukjent tema for oss. Likevel ser vi det som høyst relevant at vi er partner i dette prosjektet på grunn av det sterke fokuset på ungdomsmedvirkning og deltakelse. Prosjektet fokuserer på ungdom som en ressurssterk gruppe med unik kunnskap og verdifull innsikt for å endre politikere og næringslivets tankegang. CO-CREATE har som mål å styrke både enkeltpersoner og ungdomsorganisasjoner i gode medvirkningsprosesser som kan resultere i politiske tiltak og samarbeid med offentlige og private beslutningstakere.

Press er hentet inn på grunn av vår kompetanse på ungdomsmedvirkning, og er sentral i arbeidet med involvering av ungdom gjennom hele prosjektperioden. Press vil også utvikle og tilby en rekke aktiviteter i forbindelse med prosjektet, samt produsere ressursmateriale på tema demokrati og deltakelse. Dette vil være tilgjengelig for våre medlemmer.

 

Vil du vite mer?

 

Prosjektet kan følges i sosiale medier eller på egen nettside. Prosjektets offisielle side finner du her.

CO-CREATE oppdaterer også på Twitter. Følg @EU_COCREATE eller #CC4EU

Ansatte fra alle involverte institusjoner under kick-off møte i Oslo, juni 2018

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 774210.