God helse

 

Gjennom barnekonvensjonen har Norge forpliktet seg til å arbeide for å gi barn en oppvekst som fremmer deres rett til helse og psykososiale utvikling. Staten må derfor sørge for at barns helse ikke blir negativt påvirket av kommersielle aktører eller av mangelfulle helsetilbud.

Helsetjenesten skal være for alle, og det er derfor viktig at den er tilgjengelig, trygg og inkluderende. I tillegg er psykisk helse like viktig som fysisk helse, og det psykiske helsetilbudet for barn og unge må styrkes.

Filer

Prosjekt Perfekt

Prosjekt Perfekt 2018