Fritid og kulturliv

 

Et bredt utvalg av fritids- og kulturaktiviteter er viktig for å hindre utenforskap, og å styrke fysisk og psykisk helse. I tillegg kan det forhindre radikalisering av norsk ungdom.
Mange fritidsaktiviteter i dag koster penger, og stenger dermed ute barn som kommer fra hjem med svak økonomi. I tillegg er det langt fra alle fritidsaktiviteter som er tilrettelagt for barn med funksjonsnedsettelser. Det er viktig at alle kommuner har et godt fritidstilbud som ivaretar barns interesser og behov.