Asylmottak

Barna som venter på å få søknaden sin om asyl behandlet, eller som har fått midlertidig opphold, er gjerne bosatt på asyl -og flyktningmottak. Dessverre er tilstanden på disse mottakene ofte ikke god nok til å ivareta behovene til en av de mest sårbare folkegruppene vi har i landet, og standarden langt lavere enn på omsorgssenter for norske barn. Mindreårige asylsøkere er barn på lik linje med alle andre, og har krav på de samme rettighetene som norske barn. 

Det er en klar diskriminering i omsorgstilbudet for barn på asylmottak, og vi krever derfor at standarden økes betraktelig for å gi disse barna et verdig opphold på mottakene.

Press – Redd Barna Ungdom krever: 

  • høyere materiell standard og bedre aktivitetstilbud på asylmottak 
  • ikke-kommersiell drift av alle asylmottak i Norge 
  • at staten innfører krav om 24 timers bemanning på alle norske asylmottak, og at det gjøres kontroll foretatt av en uavhengig kontrollinstans 
  • screening av barn på asylmottak for å kartlegge hvem som er ekstra utsatte og sårbare 
  • gratis psykisk og fysisk helsehjelp for asylsøkere og alle mennesker uten papirer