Hvordan varsle i Press?

For at vi skal ha det trygt og hyggelig i Press er det viktig at vi sier ifra når vi blir behandlet dårlig, eller ser andre blir det. Har du sett eller opplevd trakassering, mobbing, vold, overgrep eller andre ting som ikke burde hende oppfordrer vi deg til å ta kontakt så vi kan forsøke å løse situasjonen.

Mye kan løses enkelt, spesielt hvis det tas tak i tidlig. Så ikke nøl med å ta kontakt også for ting du tror ikke er alvorlig nok. Det er bedre å ha sagt ifra en gang for mye enn for lite. Hvis du sender et varsel vil daglig leder ta kontakt for en samtale, og hvis det er behov for det hente inn bistand fra Redd Barna for å løse saken. Alle varsler vil behandles fortrolig og informasjon vil ikke deles uten at den som varsler samtykker til det.

Er det noe du tenker du bør si ifra om?

siifra@press.no

Hva er et varsel?

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlig. Målet med å varsle er å si fra til en person som kan gjøre noe med det som har skjedd og stoppe at det skjer igjen.

Jeg vil melde fra om seksuell trakassering eller overgrep. Hva gjør jeg?

Seksuelle overgrep, seksuelt overskridende adferd og seksuell trakassering er ikke lov og bør alltid varsles om. Hvis du er usikker på om de du eller noen andre har opplevd er overgrep eller trakassering, kan du lese mer om det her.

Du kan melde fra om noe som du har opplevd selv, har skjedd med andre, du har blitt fortalt eller du har sett, som du mener ikke er greit eller er ulovlig. Du kan si ifra om det er noe du tenker er veldig alvorlig eller noe du tenker egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke helt greit. Ingenting er for lite eller for stort.

Du kan varsle om en hendelse uansett om personen som har opplevd noe, eller den som er mistenkt, er medlem eller deltaker i aktiviteter organisasjonen arrangerer. Du kan si ifra om en hendelse du eller andre har opplevd som ikke er greit, både i og utenfor aktiviteter i organisasjonen.

LES MER OM HVORDAN DU KAN VARSLE HER

Hvem er det som mottar varsel i Press?

I Press er det leder og daglig leder som mottar varsler via mailadressen. Daglig leder vil også samarbeide med en representant fra Redd Barna, som er med som støtte i en varslingssak.

Hvis du ikke er komfortabel med å ta opp et varsel med leder eller daglig leder, kan du kontakte noen andre i organisasjon. Dette kan for eksempel være en i Landsstyret, Sentralstyret eller en av de ansatte på kontoret.

Trygg!-ambassadører

I Press har vi to Trygg!-ambassadører. De har fått skolering fra LNU og kan holde kurs om varsling, grensesetting og god organisasjonskultur.

Hvis du har noen spørsmål eller er interessert i å få et kurs, er det bare å sende dem en mail.

ronja@press.no // thea@press.no

Ta et nettkurs i Trygg!

LNU har utviklet et digitalt kurs for tillitsvalgte, der du kan lære mer om grenser, trakassering, overgrep, kjøreregler og forbilder. Kurset kommer i to deler.

Klikk her for å komme til kurssiden. 

Våre varslingsrutiner

I Press har Landsstyret utviklet våre varslingsrutiner. Nå om dagen oppdateres varslingsrutiene og de bli publisert på internsiden når de er klare.