Til barnets beste?

Med kampanjen Til barnets Beste ønsker vi at Press skal sette asylsøkende barns rettigheter på agendaen nok en gang. Navnet på kampanjen viser til et av prinsippene som ligger til grunn når man behandler enhver sak som angår barn. Dette prinsippet kommer fra artikkel tre i Barnekonvensjonen, og har også blitt tatt inn i Grunnloven. Der kan man lese at ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn (§104). Man skal altså alltid ta hensyn til hva som er best for barnet. Med denne kampanjen retter Press søkelyset mot norsk asylpolitikk og argumenterer for at dette prinsippet ikke blir fulgt.

Viktige datoer 

23. mai // Kampanjestart

07. juni // Markering kl 15-16

13. juni // Kampanjeslutt

Kampanjemateriell

Ressursheftet og foredraget har alt dere i lokallag trenger for å få til en god kampanjeperiode.

Ressursheftet inneholder informasjon om kampanjen, ofte stilte spørsmål, hvordan stå på stand og mange lokallagsaktiviteter dere i lokallag kan gjennomføre.

Foredraget er ment å bli holdt for å gi en innføring i problematikken i kampanjen og en god forståelse av hvorfor dette er viktig å jobbe med!

Ressurshefte

Foredrag

Har du spørsmål?

Aksel@press.no // Samira@press.no

Har dere i lokallaget noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på kontoret, vi vil veldig gjerne hjelpe dere! Det er bare å sende en mail til Aksel eller Samira dersom dere har spørsmål.

Husk også å ta bilder av alle aktivitetene dere gjør, legg det ut på og tagg @pressrbu og send det inn til oss!

Vi vil gjerne se og høre om alle de kule aktivitetene dere gjør under kampanjen! Masse lykke til!

Aksel Vestavik
Aksel VestavikSentralstyremedlem
Samira Muhudin
Samira MuhudinSentralstyremedlem