Gullbarbie Q & A

For å gjennomføre en god kampanje er det viktig at alle som representerer organisasjonen, enten det er under et foredrag eller på stand, er godt forberedt på å svare på eventuelle spørsmål og kritikk. Øv gjerne på dette på et lokallagsmøte eller foran speilet hjemme. Under gir vi dere de vanligste spørsmålene med Press sine motsvar.

Er dette virkelig et problem?

Det korte svaret er ja. Det er et problem at reklame- og mediebransjen utnytter barn og unges usikkerhet ved å spille på ensidige skjønnhetsidealer, unødvendig seksualisering og gammeldagse kjønnsroller, kun for å tjene penger. Når man ser denne type reklame tusenvis av ganger hver dag ender man opp med å tro på at det bare er en måte å se “riktig” ut på. Dette fører til negativt kroppsbilde og dårligere psykisk helse for barn og unge. Syv av ti barn og unge sier selv at de føler på et press til å se bra ut. Et så vidtrekkende problem er man nødt til å ta alvorlig! Alle mennesker er forskjellig, og da burde også reklame- og mediebransjen gjenspeile hele mangfoldet av mennesker vi har i samfunnet. 

Hvorfor er dere så negative? Kan dere ikke gi ut en positiv pris i stedet?

Gullbarbie handler ikke først og fremst om hvilken reklame- eller medieaktør som vinner prisen. Hvert år er alle de tre nominerte verdige vinnere fordi de alle tre utnytter ensidige idealer, seksualisering og/eller gammeldagse kjønnsroller for å tjene penger. De nominerte er heller aldri alene om å ta til bruk slike skitne triks. Gullbarbie handler om å lage et eksempel ut av en enkel aktør for å vise fram et større strukturelt problem. Vi er negative fordi vi er sinte på et samfunn som ikke har tatt tak i dette alvorlige problemet og tvinger en ungdomsorganisasjon til å forsøke å endre på det en aktør av gangen. Vi ønsker at politikerne skal ta ansvar og skape et regelverk som gjør det umulig for alle Gullbarbie-nominerte reklame- og medieaktører å operere som de gjør. 

Kan dere ikke bare slutte å se på reklame som påvirker dere?

Det er umulig for barn og unge å slutte å se på tusenvis av reklamer hver dag. Noe av reklamen finnes i bybildet og barn og unge kan ikke slutte å eksistere for å unngå reklamebransjen. Også på sosiale medier og internett generelt er det vanskelig for barn og unge å skulle unngå reklamer og annen markedsføring. Internett er blitt en del av hverdagen til barn og unge. Det er der man kommuniserer med venner, gjør lekser, underholder seg og masse mer. Det går ikke ann å be barn og unge om å ikke delta i samfunnet fordi reklamebransjen utnytter barn og unges usikkerhet for å tjene penger. Barn og unge skal ikke betale for det som er reklame- og markedsføringsbransjen sin feil. For å bekjempe kroppspress trenger man strukturelle endringer, ikke å skylde på barn og unge for at de blir påvirket.

tilbake til ressurssiden