FRIFOND

Hva er Frifond?

Litt om Frifond

For dere som ikke er kjent med Frifondmidler, så er dette kort forklart støtte Press sentralt får fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) hvert år.

Hvilken sum vi mottar avhenger blant annet av hvor mange medlemmer og lokallag organisasjonen har, og jo flere vi er, jo mer får vi. Uansett hvor mye penger vi får totalt, er hensikten med bevilgningene (pengene) å skape  lokal aktivitet i organisasjonen.

Press sine lokallag kan derfor søke om å få litt av disse pengene til eksempelvis å gjennomføre kampanjer, leie møtelokaler, arrangere konsert, og masse andre ting. Fordi Press ikke kan bruke Frifondpengene på drift av hovedkontoret i Oslo og nasjonalt arbeid, ønsker vi veldig gjerne å dele ut så mye som mulig av disse midlene vi har fått fra LNU til lokallagene.

Det som eventuelt måtte bli igjen må vi nemlig overføre tilbake til LNU. Frem til 1. november kan dere i lokallagsstyrene derfor sende inn utfylte søknader om Frifondmidler til Hovedkontoret, hvor arbeidsutvalget fortløpende avgjør hvor mye av søknadssummen dere skal få.

Selv om søknadsfristen for å søke om Frifondmidler er 1. november, kan dere bruke av pengene dere får helt frem til 31. Desember 2021! Det betyr både at dere har god tid til å bruke pengene på ting dere vil gjøre, men og at dere allerede nå må tenke på hva dere trenger penger til neste år.

Det kan derfor være lurt at dere i lokallagsstyrene setter dere ned ganske snart og planlegger hva dere vil gjøre fremover, for så å sende inn én eller flere Frifondsøknader til Press-kontoret i Oslo.

Et tips – dersom dere synes det er vanskelig å spå hva dere kommer til å trenge – er å snakke med styrene i andre
lokallag og høre hva de har pleid å bruke penger på.

Innhold på siden:

Klikk her for å komme til søknadsskjemaet for Frifond!

Viktige tidspunkter for Frifond:

  • 1. November, frist for å søke frifond

  • 31.08.2021 – Frifond for 2021-2022 annonseres

  • 31.12.2021 – Frist for å bruke opp frifond

Hvordan søke Frifond?

Hvem kan søke Frifond?

Alle lokallag i Press kan søke Frifond. For at det skal være en gyldig søknad må søknaden vedtas av styret til lokallaget.

Hvordan søker vi Frifond?

Dere søker ved å fylle ut skjemaet dere finner ved å følge denne lenken

Eksempel på en ferdig utfylt søknad:

Hva kan dere bruke Frifond til?

Eksempler på hva man kan bruke Frifondsmidler til:

Frifondsmidler kan brukes til alt mulig rart. Pizza til møter, stoff til å lage bannere av, trykke flyers, og så utrolig mye mer! Her er det kun fantasien som setter grenser. Det er viktig å huske at pengene må søkes om nå i høst, selv om dere ikke planlegger å bruke dem før til våren.  Nedenfor er en liten liste over hva annet dere kan søke om penger til.

Bestille skolering fra sentralstyret!

Skoleringturne er et tilbud til lokallagene i Press. Nestlederne våre, Lea og Marina vil reise ut og besøke alle lokallagene, og lage tilpassede opplegg til det DERE selv ønsker! Alt fra pizzamøte til økonomiskolering er lov. Alle lokallag kan selv sende inn sin bestilling på bit.ly/skoleringsturne, så vil vi sende dere et forslag til opplegg.

Arrangere arrangementer!

Vil lokallaget ditt arrangere et arrangement i forbindelse med en Press-aksjon, som f.eks Gullbarbie eller Barnas Valg? Eller kanskje en sosial tilstelning, som juleavslutning, sommerfest, eller kanskje en konsert? Skriv opp ca hvor mye dere tror det vil koste, og legg det ved i søknaden. 

Materiale til aksjoner!

Å arrangere aksjoner er dessverre ikke gratis. Man kan trenge penger til materiale til aksjoner, leie av lokaler, møtemat, eller gave/honorar til innledere.

Regionale seminarer!

I februar til neste år arrangerer alle regionene egne seminarer. Det kan være veldig lurt om et eller flere av lokallagene i regionen søker litt ekstra penger til gjennomføring av dette. Snakk med regionsfadderen deres om dere er usikker på hvilket lag som bør søke, eller hvor mye dere bør søke.