Deltidsstilling som prosjektmedarbeider

Publisert 27.10.21 av Mathilde Aas Henriksen

Press søker en prosjektmedarbeider til vårt prosjekt om ungdomsmedvirkning og folkehelse. Stillingen er en deltidsstilling på 40% ut prosjektets levetid, som er juni 2023.

Om Press

Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og den eneste i Norge som jobber med strukturelle årsaker til brudd på barns rettigheter. Vi har ca. 1 000 medlemmer i alderen 13-25 år, og aktive lokallag over hele landet. Press er partipolitisk og religiøst uavhengige, og legger FNs barnekonvensjon til grunn for alt arbeid vi gjør. Gjennom politisk påvirkning, informasjonsvirke og aksjonisme jobber Press for et bedre samfunn for barn og ungdom.

Press drifter flere prosjekter med ekstern finansiering. Prosjektmedarbeideren skal jobbe med et europeisk samarbeidsprosjekt, kalt CO-CREATE. Den ansatte vil jobbe med å bistå partnerorganisasjonene med at deres ungdomsaktivitet holder høy kvalitet og at ungdom som deltar i prosjektet har reell påvirkning. Stillingen skal også spre resultatene fra prosjektet. Det kan betyr å delta på konferanser for å holde presentasjoner, bearbeide resultater fra forskningen til metoder som kan anvendes i prosjektarbeid til å arrangere seminarer. Stillingen skal også delta på møter og samlinger i de andre prosjekt landene og ta aktiv del i å løse ulike oppgaver knyttet til prosjektarbeid. 

Stillingen er på 40% gjennom prosjektet, men arbeidsmengden vil variere fra måned til måned. Du vil ha stor grad av kontroll over når arbeid gjøres selv. Stillingen passer godt ved siden av studier.

Hovedoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre regionale,nasjonale og europeiske arrangementer med ulike målgrupper, deriblant ungdom
 • Delta på planleggingsmøter med internasjonale partnere
 • Opplæring av lokallagsmedlemmer i Press
 • Bistå med rapportskriving
 • Nettverksbygging med internasjonale partnere
 • Videreutvikling av kompetansehevende tiltak 
 • Metodeutvikling og testing av modeller for medvirkning

Kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:

Vi søker en fleksibel og engasjert person med erfaring fra organisasjonsarbeid. Vi ser etter deg som er analytisk og strategisk, men likevel evner å engasjere en ung målgruppe. Det er en fordel om du har erfaring med medlemsoppfølging og/eller påvirkningsarbeid. Vi forutsetter at du trives i et ungt miljø.

 • Erfaring med å arrangere større nasjonale samlinger
  Akademisk tekstforståelse 
 • Kunnskap om strategiarbeid 
 • Erfaring med å engasjere og bidra til kompetanseheving hos ungdom
 • Kompetanse på barn og unges deltakelse og medvirkning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk og norsk

Vi tilbyr:

 • Opplæring ved tiltredelse og gode muligheter for videreutvikling 
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning med kjernetid 09:00-15:00
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag.

 Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Margrete Bjørge Katanasho, prosjektmedarbeider

Telefon: 99560054

E-post: margrete@press.no 

 

Fredrik Vaaheim, daglig leder 

Telefon: 91534333

E-post: fredrik@press.no

 

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no innen 14. november. Merk e-posten med

«Prosjektmedarbeider». Kopi av relevante vitnemål, attester og referanser tas med til et eventuelt intervju. 

 

Kontakt

Fredrik Vaaheim

Daglig leder
22205400
fredrik@press.no

Margrete Bjørge Katanasho

Prosjektmedarbeider

margrete@press.no

Barnetinget

Har du sjekket ut barnetinget.no? Her finner du informasjon om hvorfor vi mener at stemmerettsalderen burde senkes, ungdomsdiskriminering og mer om vår politikk!

Les mer