Deltidsstilling: hjelp med å arrangere konferanse

Publisert 26.11.21 av Press

Press søker en person som vil bistå sekretariatet med å arrangere en konferanse med internasjonale deltagere på Sundvolden hotell 25-27 mars.

Tiltredelse: Snarest. 

Søknader behandles fortløpende

Stilling: Vi trenger litt ekstra hjelp med den praktiske arrangeringen av vår konferanse innenfor prosjektet CO-CREATE den 25-27 mars 2022. Det er satt av et månedsverk til å bistå konferansen som skal brukes i løpet av perioden 1. januar til 15.april. Det er mulig å være fleksibel med når det jobbes, og stillingen bør passe godt ved siden av studier. Det blir nok noe mer å gjøre rett før selve konferansen, og det må settes av litt tid til etter konferansen for å samle inn reiseregninger fra internasjonale deltagere osv. 

Hva trenger vi hjelp med? 

Vi trenger litt ekstra ressurser til arrangere vår internasjonale konferanse i prosjektet CO-CREATE. Sammen med prosjektmedarbeider skal du være en ressurs som hjelper til med å arrangere konferansen. Oppgaver blir blant annet å:

  • Holde dialog med hotellet om praktiske ting
  • Være i dialog med internasjonale gjester om deres reiser, henting i Norge og refusjon av utgifter
  • Delta under arrangementet og bistå med praktisk hjelp
  • Noe hjelp etter konferansen med å samle inn og organisere dokumentasjon på reiser og andre utgifter

Hvordan søke?

Send en kort mail med din erfaring og motivasjon for å søke stillingen til au@press.no. Søknader vurderes fortløpende og aktuelle kandidater blir invitert til en kort prat om prosjektet og forventninger.

Barnetinget

Har du sjekket ut barnetinget.no? Her finner du informasjon om hvorfor vi mener at stemmerettsalderen burde senkes, ungdomsdiskriminering og mer om vår politikk!

Les mer