Verdens Beste Nyheter søker frivillige!

Publisert 17.11.20 av Simen Bondevik

 

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive nyheter om global utvikling. Målet til kampanjen er å fremme konstruktiv journalistikk og opplyse Norges befolkning med positive nyheter fra hele verden, som ellers ikke når overskriftene.

De siste fem årene har vi delt ut en årlig avis med verdens aller beste nyheter. I 2021 må vi fokusere på å nå ut digitalt, men det stopper ikke oss! Har du lyst til å være med å utforme vår digitale kampanje? Lære om å formidle konstruktiv journalistikk? Eller bidra til at enda flere engasjerer seg i kampanjen? Da må du bli med i en av våre tre arbeidsgrupper! 

Kampanjen går av stabelen i mai, men aktiviteter og nyheter skal også spres gjennom hele året. 

 

De tre arbeidsgruppene er:

  • Nyhetsgruppen: Ansvar for produksjon av nyhetssaker til kampanjen og innhold til nettsiden verdensbestenyheter.no og sosiale medier gjennom året. Vi ser etter deg som er glad i å skrive, oversette nyhetsartikler og har erfaring med eller har lyst til å lære mer om nyhetsformidling og publisering på nett. Journaliststudenter oppfordres til å søke. 
  • Arrangementsgruppen: Arbeider med å spre kunnskap og informasjon om kampanjen gjennom planlegging og gjennomføring av faglige arrangementer, kreative stunts og inspirerende presentasjoner.
  • Kampanjedagsgruppen: Jobber, sammen med koordinator, for at kampanjedagen blir så bra som mulig. Det inkluderer å engasjere de frivillige og komme med kule planer for dagen for sentral-og lokalleddene. Gruppen jobber også med materiell og merch. 

Som frivillig i Verdens Beste Nyheter vil du få nyttig erfaring innenfor prosjektarbeid og mange muligheter for kompetanseutvikling. Du vil også bli del av et hyggelig og sosialt miljø med mange andre engasjerte frivillig. 

 

Vervets størrelse:

  • Vervet varer frem til midten av 2021. 
  • Det er forventet at du kan delta på gruppemøter 1-2 ganger i måneden og følge opp dine ansvarsområder i mellomtiden. Arbeidsmengden vil variere i perioder og øke når kampanjeperioden nærmer seg
  • Det finnes ulike ansvarsoppgaver innenfor hver gruppe, og disse fordeles i utvalget slik at du får bidratt med det du synes er gøy og givende! 

 

Søknadsfrist: 15. desember

Høres dette interessant ut? Send inn en kort søknadstekst (maks 1 side) til stian@changemaker.noSkriv noe om deg selv og din bakgrunn, hvorfor du ønsker å være med, og hvilken gruppe du kan tenke deg å være med i. Søknadsfrist: 15. desember. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om arbeidet, send en e-post til stian@changemaker.no.

Regjeringens forslag til nytt statsbudsjett

Publisert 14.10.20 av Simen Bondevik

Barnetrygd

Regjeringen foreslår å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden fra september neste år. Det utgjør dermed en økning på 3.600 kroner årlig. Denne økningen gjelder kun for barn opp til fylte seks år, for barn mellom 6 og 18 år står barnetrygden helt stille på dagens nivå. I tillegg har maksprisen for barnehage blitt økt med 100 kroner.

Helse

Regjeringen har satt av 170 millioner til barn og unge psykiske helse, hvor 35 mill er øremerket til digital helsestasjon noe som er veldig bra. Problemet er at det ikke er øremerket en eneste krone til helsesykepleiere. Mange helsesykepleiere rundt omkring i Norge har blitt flyttet over til smittesporingsarbeid, og når Regjeringen ikke vil prioritere noen midler til dette, svekkes helsetilbudet til barn og unge kraftig.

Bistand

Bistandsandelen av BNI har blitt opprettholdt på 1%. Dessverre innebærer det i realiteten et kutt på nesten 1 milliard kroner. Dette skjer i en tid hvor situasjonen er kritisk for mange barn, og det er fortsatt 500 millioner barn som ikke har mulighet til å gå på skole på grunn av corona.

 

Webinar om statsbudsjettet

Hva er egentlig statsbudsjettet? Hvordan påvirker det oss? Hvilke prioriteringer har regjeringen, ved dette forslaget til statsbudsjett?

Sitter du også med disse spørsmålene? Da bør du komme på webinar 14. oktober kl. 18! Statsbudsjettet kan være forvirrende, men er sentralt i politikkutviklingen i Norge. På webinaret vil du lære mer om hva statsbudsjettet har og si, hvilke prioriteringer regjeringen har for barn og unge, og ikke minst våre krav og syn på budsjettet.

Dersom du er medlem i Press kan du bli med på webinaret her.

Ja til stemmerett for 16-åringer!

Publisert 08.09.20 av Simen Bondevik

Signer oppropet: Ja til stemmerett for 16-åringer!

Opprop: Ja til stemmerett for 16-åringer!

Valglovutvalget har innstilt på å gi 16- og 17-åringer stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Det ville vært en seier for demokratiet og et stort skritt i riktig retning av et samfunn hvor alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt.

Det er barn og unge som skal leve lengst med konsekvensene av den politikken som vedtas i dag. 16-åringer må betale skatt, er over den seksuelle lavalderen, kan ta abort og holdes ansvarlig for kriminelle handlinger. Likevel har de ikke mulighet til å påvirke disse sakene gjennom valg i dag.

At demokratiet utvides er en styrke. Det er positivt at flere stemmer blir hørt og at flere hensyn tas. Ved å sette ned stemmerettsalderen til 16 år, inkluderer vi 130 000 nye mennesker i demokratiet, og gir alle barn og unge et godt grunnlag for å delta i demokratiet resten av livet.

Gjennom historien har det flere ganger endret seg hvem som får stemmerett og mulighet til å delta i demokratiet – for eksempel i 1913 da kvinner fikk stemmerett. På den tiden var det sett på som radikalt og kontroversielt, og mange protesterte. Men når vi tidligere har utvidet demokratiet til nye befolkningsgrupper har vi aldri sett tilbake på det som noe negativt. Det kommer vi ikke til å gjøre denne gangen heller.

Det året man fyller 16 år har man fullført den obligatoriske grunnutdanningen i Norge, nemlig grunnskolen. Det vil si at man er ferdig med all obligatorisk demokratiopplæring vi har i Norge. Dagens ungdomsgenerasjon er godt opplyst og har de beste forutsetningene for å delta i valg.

Vi krever at Stortinget følger opp Valglovutvalgets innstilling og gir 16- og 17-åringer stemmerett.

 

Informasjon om personopplysninger

Ved å signere oppropet godtar du denne personvernerklæringen.

Foto: Knut Bry/Tinagent

Foto: Knut Bry/Tinagent

Regjeringen svikter barna i Moria!

Publisert 03.09.20 av Simen Bondevik

Dette leserinnlegget sto først på trykk i Dagsavisen 28. August.

Av: Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom

Situasjonen for barna i Moria-leiren er kritisk. Leiren ble bygget for 3000 flyktninger, men er nå overfylt med over 10.000 flyktninger. Halvparten av disse er barn. Tilgangen på helsehjelp er dårlig, de sanitære forholdene er elendige og barndommen til flere tusen barn blir fullstendig ødelagt. Moria-leiren er så overfylt at smitteverntiltak er umulig å gjennomføre. Et smitteutbrudd av koronaviruset vil ha fatale konsekvenser for alle som er fanget i leiren.

Likevel velger regjeringen å spille et politisk spill og setter sitt ønske om en restriktiv innvandringspolitikk foran hensynet til barnas beste. Norge nekter å hente ut et eneste barn fra leiren før 8–10 andre land har gjort det samme.

Å evakuere barnefamilier fra Moria er ikke kontroversielt. Et klart flertall i befolkningen støtter nettopp dette, viser en undersøkelse fra Redd Barna. Bare 23 prosent av de spurte i undersøkelsen sier seg uenig i at Norge bør evakuere barn og barnefamilier fra Moria-leiren.

Hvis regjeringen virkelig hadde hatt et ønske om å hjelpe barna så hadde de gjort nettopp det – hentet barna – ikke ventet på alle andre.

Ekspertene er samstemte i sin omtale av situasjonen i Moria – den er kritisk og oppfyller ikke grunnleggende rettigheter. Og regjeringens løsning hjelper ikke til med å løse et eneste problem. FNs høykommissær for flyktninger har slaktet løsningen og vært klokkeklar på at denne tilnærmingen ikke vil redde et eneste barn i år – det er ingen andre land som har stilt lignende krav og premisser for å hjelpe til.

Barna i Moria har ikke tid til at Norge skal vente på 8–10 andre land. For dem handler det om liv og død. Nå er det på tide at regjeringen lytter til sin egen befolkning, FNs høykommissær for flyktninger og alle andre eksperter som har uttalt seg om saken – Norge må slutte å vente og begynne å hente!

Ronja Gulbrandsen ansatt som ny organisasjonsrådgiver

Publisert 01.09.20 av Simen Bondevik

– Fortell litt om deg selv – hvem er du?

– Jeg er en 24 år gammel jente, som i disse dager er bosatt i Oslo, men kommer opprinnelig fra Nesoddlandet. I vår fullførte jeg en bachelorgrad i Kriminologi, der jeg fordypet meg i ungdommers møte med rettssystemet og hvordan ulike deler av samfunnet forholder seg til barn og unge som faller utenfor normalsamfunnet. Jeg har et stort engasjement for barne og ungdomspolitikk, og har brukt mye tid i både studietiden og tidligere i ulike ungdomsorganisasjoner. Utover dette er jeg en lesehest, glad i en god film og søndagsturer på Løkka eller i Oslo-marka.

– Hva gleder du deg mest til med jobben?

– Det jeg gleder meg aller mest til er å bli kjent med hvordan lokallagene og alle medlemmene jobber med politikken til Press. Press er en organisasjon jeg alltid har hatt et godt øye til og som gang, på gang imponerer meg. Dere er fryktløse i å si ifra til de som leder landet eller kommunen, og det synes jeg er veldig kult!

– Å løfte opp og å prioritere barn og unges rettigheter er noe av det viktigste arbeidet en kan gjøre, for å skape et fritt og inkluderende samfunn. Jeg gleder meg til å kunne bidra at flere unge oppdager Press og alt det vi holder på med.

– Hva er en morsom ting om deg ingen vet, men som alle burde vite?

– Selv om jeg kanskje virker godt integrert i bydel Grünerløkka, er jeg egentlig odelsjente fra en gård i Frogn og føler meg fint hjemme i gummistøvler på potetjordet.

Nå kan ditt lokallag søke frifond!

Publisert 27.08.20 av Simen Bondevik

Derfor oppfordrer vi nå ditt lokallag til å tenke kreativt sammen om hva slags aktiviteter dere vil gjennomføre til høsten og få støtte til gjennom Frifondsordningen.

Disse viktige midlene har vi tilgang til takket være LNU, og vi håper lokallagene får nytte av dem og bruker midlene godt!

Mer informasjon om Frifond finner du på våre internsider.

Ungdomsambassadørene om stemmerett for 16-åringer

Publisert 24.08.20 av Simen Bondevik

 

“Jeg brenner for stemmerett for 16-åringer fordi da gir du en mulighet til barn/ungdom å påvirke samfunnet på en helt ny måte.”

– Oda Hovda, 16 år

 

“Vi unge utgjer rundt 20 prosent av befolkninga og har verdifulle stemmer som er verdt å lytte til!”

– Tale Rørvik Lejon, 17 år

 

“Jeg engasjerer meg i denne saken fordi mange jeg snakker med ser ned på ungdom som om de er en annen art som ikke klarer å tenke fritt og at vi lever uten perspektiv. Det er fordomsfullt og galt. Hvis vi er gamle nok til å tenke ut framtiden vår er vi gamle nok til å få en stemme i samfunnet”

– Kristian Thori-Aamot, 17 år

 

“Hvorfor er jeg for stemmerett for 16-åringer? Barn er en stor del av samfunnet og de bør ha retten til å bli hørt. De kan bli med på å styrke demokratiet og gjøre samfunnet vårt bedre!”

– Mandi Makin, 18 år

Foto: CF Salicath

5 Pressere om Press

Publisert 12.08.20 av Simen Bondevik

 

Maja Enerhaug Egge, landsstyremedlem, 17 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Barn er ikke født med en forståelse av egne rettigheter. “Barnekonvensjonen” er ikke det første ordet man lærer seg. Derfor er Press, en organisasjon som jobber med barns rettigheter, sentral når det kommer til å skape en barnerettighetslig endring i samfunnet. Press skaper en plattform for unge mennesker der de kan drive med politikk, uten aldersdiskriminering eller nedverdigende voksne som dytter barns agenda under teppet. Alle medlemmene våre ender ikke opp som politikere, men jeg sikker på at deres tid i Press vil gjøre dem mer oppmerksomme på barnerettighetsbrudd lenge etter at de er for gamle for organisasjonen.

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Jeg husker godt det aller første nasjonale arrangementet jeg var med på. Det var Landsmøtet i 2017, jeg var helt ny i Press, og jeg følte at jeg kunne ingenting i forhold til de rundt meg. Den helgen lærte jeg så mye fra Pressere rundt meg som så at jeg var litt lost, både om politikk og organisasjonsstruktur. Det har, jo, kommet godt med i årene etter, men det er imidlertid ikke det jeg husker best fra møtet. Den siste dagen skulle vi nemlig storme deltakere på et annet landsmøte på sosiale medier for å påvirke deres stemme i saken om midlertidig oppholdstillatelse. For en tidligere lite politisk engasjert ungdom, var rushet jeg fikk av å føle at jeg utgjorde en forskjell der og da uforglemmelig!

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Er det én arena der jeg har følt at jeg har hatt en reell påvirkningskraft så er det i Press, og sånn har det alltid vært – fra jeg kom på mitt aller første møte i 2017 til jeg nå starter på min tredje periode i landsstyret. Her har jeg følt at min stemme og mine meninger blir lyttet til, noe som, dessverre, ikke alltid er tilfellet for unge i dag. Press har hjulpet meg med å tørre å si min mening, selv om det gjør at jeg skiller meg ut. Engasjer deg i Press for å få inspirasjon til hvordan du kan påvirke andres hverdag positivt i form av politisk endring eller simpelthen å rope ut når du opplever eller er vitne til noe feil.

 

Samira Muhudin, sentralstyremedlem, 19 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Det er fordi Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen som kjemper utelukkende for barnsrettigheter noe som trengs i dag. Spesielt siden vi lever i en æra hvor brudd på barnerettigheter fortsatt skjer på lik linje som tidligere. Det som er unikt med Press er at det er barn og unge for muligheten til å endre på den urett som rammer oss selv. Dette er et privilegium som mange barn og unge dessverre ikke har noe som gjør kampen vi tar enda viktigere!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Det jeg husker best fra tiden min i Press må nok være seminarene jeg har vært med på som både har vært sykt lærerike men samtidig svært gøy ettersom man blir kjent med folk fra hele Norge. Sommerleir er også en av høydepunktene med det å være en Presser siden det er kos og idyllisk samt lærerikt.

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Først og fremst fordi vi kjemper for barnsrettigheter noe som er særdeles viktig ettersom det skjer brudd på barnerettighetene hele tiden. I tillegg til det er vi en hipp og kul ungdomsorganisasjon med mange unge kule mennesker som alle engasjerer seg for en felles sak!

 

Margrete Bjørge Katanasho, prosjektmedarbeider, 25 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Press er viktig fordi vi hindrer politikere og maktpersoner i å begå rettighetsbrudd. Det som gjør oss spesielt viktig er at vi er barn og unge som sammen står opp mot urett som begås andre barn og unge. Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å si sin mening og bli hørt. For mange unge er Press en arena der en kan lære hvordan en får gjennomslag for meningene sine og bli hørt. Tross alt er det bare barn og unge som vet hvordan det er å være barn i dag!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Jeg har så mange gode minner fra tiden min i Press! Her har jeg møtt noen av mine aller beste venner, fått mulighet til å diskutere med toppolitikere, lært så uendelig mye viktig om verden og meg selv, og sunget til full hals av Don’t Stop Believing på seminar. Jeg tror kanskje en av tingene jeg husker best er det første vinterseminaret mitt. Jeg var ny i organisasjonen og litt bekymra fordi jeg ikke kjente så mange. Helga ble knallfin, jeg lærte mye og ble tatt i mot med åpne armer!

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Du bør engasjere deg i Press fordi det er nesten 80 millioner mennesker på flukt i verden, og av dem er halvparten barn, som opplever grove rettighetsbrudd hver eneste dag. Fordi noen tjener store penger på å reklamere for produkter på en sånn måte at det går ut over barn og unges psykiske helse. Fordi 16 åringer enda ikke er inkludert i demokratiet og ikke får stemme i valg. Fordi ungdom som engasjerer seg i noe alt for ofte blir møtt med nedlatende kommentarer, hersketeknikker og hets fra voksne. Du bør engasjere deg i Press fordi vi kan gjøre noe med alle disse tingene hvis vi står sammen!

 

Kristian Thori-Aamot, lokallagsleder i Asker og Bærum, 17 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Fordi Press er ungdomsorganisasjon som kjemper for ungdom! Ingen annen ungdomsorganisasjon i Norge jobber bare for barnerettigheter på den måten og det er veldig viktig at ungdom vet om sine rettigheter!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Den dagen jeg ble valgt til lokallagsleder. Forrige leder måtte trekke seg inn i desember og jeg var veldig redd fordi jeg hadde ingen erfaring. Jeg stilte likevel og etter det har alt gått bra! Pluss den gangen lokallaget slo Oslo Press i tautrekkning 2 ganger på sommeravslutningen.

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Fordi det er partipolitisk uavhengig og en real koselig gjeng! Det betyr at vi ikke støtter ett enkelt parti og da er vi rett og slett bare en gjeng med koselige inklusive mennesker som vil barn det beste!

 

Tuva Sekkingstad Kviebakk, lokallagsleder i Ålesund, 16 år

– Kvifor er Press ein viktig organisasjon?

– Press er ein viktig organisasjon sidan vi jobbar for at born sine rettigheitar ikkje skal bli brotne. Born er allereie i ei sårbar gruppe, og overalt i verda blir born undertrykt og tatt i frå barndommen sin, dette er ikkje greitt! Derfor er det viktig at det finst ein organisasjon som Press som sett lys på dette, og delar informasjon for å opplyse uvitande. Kunnskap er nøkkelen når ein vil gjere ein forskjell!

– Kva hugsar du best fra tida di i Press?

– Det er hugsar best i frå tida mi i Press er det fyrste regional seminaret eg var med på. Eg hadde nettopp meldt meg inn og var ikkje heilt sikker på kva eg hadde lagt meg ut på. Heilt i frå fyrste sekund blei eg tatt i mot med opne armar og kjærleik. Det var veldig nytt å møte så mange andre ungdomar som brann for det same som eg gjorde, og det gjorde at eg følte at eg også kunne vere med å gjere ein forskjell.

– Kvifor bør ein engasjere seg i Press?

– Ein bør engasjere seg i Press fordi det er ein organisasjon som jobbar med forandring og dagsaktuelle saker. Press gjer det mogleg for unge å jobbe med det ein brenn for, og oppleve at ein lykkast. Ein blir også stadig inspirert til å lære nye ting, og derfor kunne engasjere seg endå meir. I Press vil ein møte mykje nye kjekke folk, og i lag kan ein jobbe for å oppnå måla ein ynskje saman.

Press-kontoret tar sommerferie

Publisert 10.07.20 av Simen Bondevik

Press-kontoret tar ferie, og er derfor sommerstengt fra 10.juli og frem til og med 2. August. Derfor vil du få begrenset med respons på eventuelle henvendelser til Press-kontoret i denne perioden. Vi er tilbake i full drift igjen fra og med 3. August.

Vi i Press – Redd Barna Ungdom ønsker deg og dine en riktig god sommer!

Kontakt

Fredrik Vaaheim

Daglig leder
22205400
fredrik@press.no

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: