Stillingsutlysning: Koordinator for Verdens Beste Nyheter

Publisert 16.02.21 av Simen Bondevik

Om Verdens Beste Nyheter:
Verdens Beste Nyheter (VBN) er opprinnelig et dansk initiativ som senere har spredt seg til en rekke europeiske land. Formålet med kampanjen er å formidle framskritt og positiv nyheter fra utviklingsland, for å gi befolkningen et mer nyansert verdensbilde. Målet til kampanjen er å fremme konstruktiv journalistikk og opplyse unge spesielt, og Norges befolkning generelt, med positive nyheter fra hele verden, som ellers ikke når overskriftene.

Siden 2015 har SAIH, Spire og Changemaker gått sammen om en norsk versjon av kampanjen, og det har så langt vært en stor suksess. Fra og med 2021 det være Changemaker og Press som samarbeider om Verdens Beste Nyheter. Changemaker har det administrative ansvaret og søker nå en initiativrik ansatt med hovedansvar for VBN.

Stillingen innebærer oppfølging og samarbeid med VBNs fine frivillige. Kampanjen i 2021 organiseres bl.a. tre frivillige arbeidsgrupper som koordinatoren vil følge opp og jobbe tett med. Vi søker deg som er initiativrik, brenner for gode kampanjer, er samarbeidsorientert og har kunnskaper om globale utviklingsspørsmål.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for en godt koordinert kampanje med gode resultater i 2021
 • Kommunikasjons- og mediearbeid
 • Nettverkssamarbeid
 • Oppdatere nettsider og sosiale medier
 • Oppfølging og koordinering av frivillige
 • Søknader, rapportering og budsjettoppfølging
 • Fungere som sekretær for VBN-rådet
 • Koordinering av aktiviteter
 • Andre relevante oppgaver, som del av Changemaker

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kommunikasjons- og/eller organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra kampanjearbeid
 • Erfaring med koordinering av frivillige
 • Gode skrivekunnskaper (norsk/engelsk)
 • Erfaring med sosiale medier og nettsider
 • Kunnskap om globale utviklingsspørsmål og FNs bærekraftsmål
 • God systemforståelse og IT-kompetanse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • 12 måneder prosjektstilling med mulighet for forlengelse
 • Lønn ut i fra lønnsramme 17 alt 1 ihht. Statens Personalhåndbok.
 • Kontorlokaler i Kirkens Nødhjelp sine lokaler.
 • Et ungt, engasjerende og godt arbeidsmiljø.

Hvordan søke?

Maks en side søknad og en side CV på norsk sendes som PDF til personal@changemaker.no. Merk emnefelt med «Søknad Koordinator for Verdens Beste Nyheter».

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Oppstart: Snarest

Ved spørsmål om stillingen kontakt:
Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker, embla@changemaker.no.
Camilla Rodø, daglig leder i Changemaker, 48 48 89 99.

Om partnerne i Verdens Beste Nyheter:
Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon som jobber for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. Press er Redd Barnas ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende med barns rettigheter slik de står i FNs barnekonvensjon. Verdens beste nyheter er åpne for flere partnere i den kommende perioden.

Sophie Elise AS vinner årets Gullbarbie

Publisert 10.02.21 av Simen Bondevik

Gullbarbie deles ut til den reklame- og medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst gjennom bruk av ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering. De nominerte til årets pris var Brandy Melville, Sophie Elise AS og TikTok. Sophie Elise AS vinner årets Gullbarbie med en overveldende andel av stemmene.

– Barn og unge har gjennom stemmene de har avgitt i årets kampanje sagt tydelig ifra om at det unødvendige fokuset på seksualisering og kropp i reklameinnhold fra Sophie Elise AS de siste årene har vært skadelig for barn og unges psykiske helse, sier Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom.

– Vi mener millionbedriften Sophie Elise AS må ta et større ansvar, gitt den enorme påvirkningskraften influencerbedriften har på barn og unge. Vi har ved flere anledninger forsøkt å invitere Sophie Elise AS til et møte slik at vi kan ha en konstruktiv dialog om hvordan vi mener annonseringen kan endres slik at det ikke skader barn og unges psykiske helse, men vi har ikke fått noe svar, sier Lea Mariero.

Årets kampanje

– Engasjementet rundt årets kampanje har vært enorm. De nominerte til årets pris har skapt debatt og fått mye oppmerksomhet. At barn og unge i så stor grad responderer og engasjerer seg i Gullbarbie viser at medie- og reklamebransjen ikke tar det ansvaret de har overfor barn og unge, sier Lea Mariero.

– Dette er ellevte gangen vi deler ut Gullbarbie og aldri før har det vært så utfordrende å få debatten om Gullbarbie til å handle om det prisen faktisk er til for, nemlig å sette søkelys på hvordan medie- og reklameaktører driver kynisk og målrettet markedsføring mot barn og unge. Det er urettferdig at noen tjener penger på at ungdom får dårlig psykisk helse, sier Lea Mariero.

Influencere er ikke fritatt fra ansvar

– Influencere og millionbedrifter som Sophie Elise AS er ikke fritatt fra alt ansvar. Influencermarkedsføring er en av de raskest voksende formene for markedsføring, og er også svært effektivt ettersom man benytter seg av bedrifter med allerede oppbygd tillit. Til tross for dette har årets kampanje vist at det er store utfordringer tilknyttet å diskutere denne typen markedsføring. Vi håper årets kampanje kan bidra til en større mulighet for dette, og at det å sette sitt eget navn i bedriftsnavnet ikke lenger skal være nok for å kunne slippe unna all kritikk. Engasjementet årets kampanje har skapt viser at dette er tematikk og samfunnsutfordringer som ikke blir tatt nok på alvor til vanlig, sier Lea Mariero.

– Sophie Elise AS har vunnet “årets business” på Vixen og influenceren har blitt kåret til årets mediekvinne av Medier24. En kan ikke velge når en er privatperson og når en er bedrift etter når det passer seg. Sophie Elise AS må kunne stilles til ansvar for reklamene og annonsene som blir publisert på bedriftens kontoer, sier Lea Mariero.

For ytterligere kommentar kontakt leder i Press, Lea Mariero, på telefon 93051998 eller kommunikasjonsrådgiver, Simen Bondevik, på e-post simen@press.no.

Dette er de nominerte til årets Gullbarbie

Publisert 13.01.21 av Simen Bondevik

Press – Redd Barna Ungdom deler hvert år ut Gullbarbie. Prisen går til den medie- og reklameaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst. De nominerte kandidatene bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge barn og unge noe. Det er urettferdig at noen tjener penger på at ungdom får dårlig psykisk helse! I år kårer vi Gullbarbie for tiende gang.

“Dessverre er Gullbarbie-prisen fremdeles nødvendig å dele ut. Reklame – og mediebransjen bruker fremdeles bevisst barn og unges usikkerhet for å tjene penger. Vi vet at retusjering, unødvendig seksualisering og reklamer som har som formål å endre hvordan vi ser ut, er skadelig for barn og unges psykiske helse.”, sier Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom.

Årets nominerte er TikTok, Brandy Melville og Sophie Elise AS.

“TikTok er nominert fordi de har fjernet innhold basert på kroppsform som ikke følger idealet, funksjonshemninger, og LHBTI+-innhold. TikTok bidrar til å undertrykke det som går utenfor normen. Algoritmene fører til at det skapes ekkokammer for skadelig innhold, og plattformen tar ikke ansvar for dette. TikTok tillater også reklame for apper og spill der målet er å endre på eget utseende og kropp.”, sier Lea Mariero.

“Gjennom sin bruk av one size på alle klær, fremstiller Brandy Melville et svært ensidig skjønnhetsideal. Dette går også igjen på deres Instagram og nettside, der det ikke er variasjon i verken kroppsform eller etnisitet. Brandy Melville er et populært merke blant unge jenter, og det er derfor problematisk at de bidrar til ideen om at det finnes én idealkropp.”, sier Lea Mariero.

“Sophie Elise AS har i flere år produsert innhold til sosiale medier, og i 2020 var hvert tredje innlegg på Instagram reklame eller annonser, hvor halvparten av disse spilte på kropp og unødvendig seksualisering. Sophie Elise AS tjener hvert år millioner på bekostning av barn og unges psykiske helse.”, sier Lea Mariero.

“TikTok, Brandy Melville og Sophie Elise AS har på hver sin måte tjent penger på at barn og unge får dårlig psykisk helse. De har bygget opp under ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering over lang tid”, sier Lea Mariero.

“Vi krever handling for å skape helsefremmende samfunn!”

Publisert 25.11.20 av Simen Bondevik

CO-CREATE-erklæringen ble lansert på Barnekonvensjonens bursdag og har blitt skrevet av ungdommer som har deltatt i CO-CREATE-prosjektet, som Press driver sammen med 13 andre sivilsamfunns- og forskningsorgansiasjoner.

Erklæringen krever at politikere i Europa tar ansvar for å bygge helsefremmende samfunn og stiller fire krav som utgangspunkt for dette:

 1. Forbud mot reklamere for usunne matprodukter mot barn under 18 år
 2. Praktisk basert mat og helseundervisning av høy kvalitet og sunne skolemiljøer
 3. Sukkerskatt på drikke som inneholder sukker
 4. Gratis, organiserte fysiske fritidsaktiviteter minst en gang i uka til alle under 18 år

Målet er å sikre alle barn god helse, som Barnekonvensjonen slår fast at de har rett på, ved å forebygge overvekt og fedme. Verdens helseorganisasjon regner i dag overvekt som en av de mest alvorlige truslene mot folkehelsen, fordi å leve med overvekt gjør en mer utsatt for en rekke sykdommer, som diabetes, hjerte- og karsykdommer og flere former for kreft.

Erklæringen understreker at en ikke kan se på overvekt som et individuelt problem, men et strukturelt problem. Dagens politiske tiltak retter seg i stor grad mot enkeltmennesker, selv om forskning viser at det ikke er effektivt, og at det kan skape vektstigma. Istedenfor er det viktig å vurdere hvor tilgjengelig sunn mat er og om samfunnet legger til rette for at unge kan være i fysisk aktivitet.

Overvekt er en samfunnsutfordring som rammer skjevt. Barn av foreldre med lav utdanning, er mer utsatt for å utvikle overvekt og sykdommer som følge av det. Det illustrerer også at overvekt henger sammen med samfunnsfaktorer, og ikke bare individuelle valg. Videre slår barnekonvensjonen fast at alle barn, uavhengig av hvem foreldrene deres er, har lik rett til god helse. Derfor mener CO-CREATE-erklæringen at det nå er på tide med politisk handling!

Erklæringen har blitt skrevet av ungdom som har deltatt i CO-CREATE-prosjektet. Prosjektet har samlet ungdom i fem europeiske land i ungdomsgrupper, som har utviklet forslag til politiske tiltak som kan forebygge overvekt og fedme. Det er representanter fra disse gruppene som har kommet sammen på tvers av landegrenser for å skrive CO-CREATE-erklæringen. Blant dem er Tale Rørvik Lejon fra Volda Press, som sier følgende:

“Denne erklæringen er viktig fordi alle barn fortjener like muligheter til et sunt liv, uavhengig av deres økonomiske situasjon eller sårbarhet.”

Erklæringen ble vedtatt på et møte som var åpent for alle som har deltatt i CO-CREATE Prosjektet.
I tillegg til å presisere viktigheten av et systemperspektiv på overvektsforebygging, trekker erklæringen frem viktigheten av ungdomsmedvirkning for å kunne skape god helsepolitikk. Denne erklæringen er et skritt i retning av det, nå trenger vi bare at politikere følger opp!

Du kan lese erklæringen her.

Verdens Beste Nyheter søker frivillige!

Publisert 17.11.20 av Simen Bondevik

 

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive nyheter om global utvikling. Målet til kampanjen er å fremme konstruktiv journalistikk og opplyse Norges befolkning med positive nyheter fra hele verden, som ellers ikke når overskriftene.

De siste fem årene har vi delt ut en årlig avis med verdens aller beste nyheter. I 2021 må vi fokusere på å nå ut digitalt, men det stopper ikke oss! Har du lyst til å være med å utforme vår digitale kampanje? Lære om å formidle konstruktiv journalistikk? Eller bidra til at enda flere engasjerer seg i kampanjen? Da må du bli med i en av våre tre arbeidsgrupper! 

Kampanjen går av stabelen i mai, men aktiviteter og nyheter skal også spres gjennom hele året. 

 

De tre arbeidsgruppene er:

 • Nyhetsgruppen: Ansvar for produksjon av nyhetssaker til kampanjen og innhold til nettsiden verdensbestenyheter.no og sosiale medier gjennom året. Vi ser etter deg som er glad i å skrive, oversette nyhetsartikler og har erfaring med eller har lyst til å lære mer om nyhetsformidling og publisering på nett. Journaliststudenter oppfordres til å søke. 
 • Arrangementsgruppen: Arbeider med å spre kunnskap og informasjon om kampanjen gjennom planlegging og gjennomføring av faglige arrangementer, kreative stunts og inspirerende presentasjoner.
 • Kampanjedagsgruppen: Jobber, sammen med koordinator, for at kampanjedagen blir så bra som mulig. Det inkluderer å engasjere de frivillige og komme med kule planer for dagen for sentral-og lokalleddene. Gruppen jobber også med materiell og merch. 

Som frivillig i Verdens Beste Nyheter vil du få nyttig erfaring innenfor prosjektarbeid og mange muligheter for kompetanseutvikling. Du vil også bli del av et hyggelig og sosialt miljø med mange andre engasjerte frivillig. 

 

Vervets størrelse:

 • Vervet varer frem til midten av 2021. 
 • Det er forventet at du kan delta på gruppemøter 1-2 ganger i måneden og følge opp dine ansvarsområder i mellomtiden. Arbeidsmengden vil variere i perioder og øke når kampanjeperioden nærmer seg
 • Det finnes ulike ansvarsoppgaver innenfor hver gruppe, og disse fordeles i utvalget slik at du får bidratt med det du synes er gøy og givende! 

 

Søknadsfrist: 15. desember

Høres dette interessant ut? Send inn en kort søknadstekst (maks 1 side) til stian@changemaker.noSkriv noe om deg selv og din bakgrunn, hvorfor du ønsker å være med, og hvilken gruppe du kan tenke deg å være med i. Søknadsfrist: 15. desember. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om arbeidet, send en e-post til stian@changemaker.no.

Regjeringens forslag til nytt statsbudsjett

Publisert 14.10.20 av Simen Bondevik

Barnetrygd

Regjeringen foreslår å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden fra september neste år. Det utgjør dermed en økning på 3.600 kroner årlig. Denne økningen gjelder kun for barn opp til fylte seks år, for barn mellom 6 og 18 år står barnetrygden helt stille på dagens nivå. I tillegg har maksprisen for barnehage blitt økt med 100 kroner.

Helse

Regjeringen har satt av 170 millioner til barn og unge psykiske helse, hvor 35 mill er øremerket til digital helsestasjon noe som er veldig bra. Problemet er at det ikke er øremerket en eneste krone til helsesykepleiere. Mange helsesykepleiere rundt omkring i Norge har blitt flyttet over til smittesporingsarbeid, og når Regjeringen ikke vil prioritere noen midler til dette, svekkes helsetilbudet til barn og unge kraftig.

Bistand

Bistandsandelen av BNI har blitt opprettholdt på 1%. Dessverre innebærer det i realiteten et kutt på nesten 1 milliard kroner. Dette skjer i en tid hvor situasjonen er kritisk for mange barn, og det er fortsatt 500 millioner barn som ikke har mulighet til å gå på skole på grunn av corona.

 

Webinar om statsbudsjettet

Hva er egentlig statsbudsjettet? Hvordan påvirker det oss? Hvilke prioriteringer har regjeringen, ved dette forslaget til statsbudsjett?

Sitter du også med disse spørsmålene? Da bør du komme på webinar 14. oktober kl. 18! Statsbudsjettet kan være forvirrende, men er sentralt i politikkutviklingen i Norge. På webinaret vil du lære mer om hva statsbudsjettet har og si, hvilke prioriteringer regjeringen har for barn og unge, og ikke minst våre krav og syn på budsjettet.

Dersom du er medlem i Press kan du bli med på webinaret her.

Ja til stemmerett for 16-åringer!

Publisert 08.09.20 av Simen Bondevik

Signer oppropet: Ja til stemmerett for 16-åringer!

Opprop: Ja til stemmerett for 16-åringer!

Valglovutvalget har innstilt på å gi 16- og 17-åringer stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Det ville vært en seier for demokratiet og et stort skritt i riktig retning av et samfunn hvor alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt.

Det er barn og unge som skal leve lengst med konsekvensene av den politikken som vedtas i dag. 16-åringer må betale skatt, er over den seksuelle lavalderen, kan ta abort og holdes ansvarlig for kriminelle handlinger. Likevel har de ikke mulighet til å påvirke disse sakene gjennom valg i dag.

At demokratiet utvides er en styrke. Det er positivt at flere stemmer blir hørt og at flere hensyn tas. Ved å sette ned stemmerettsalderen til 16 år, inkluderer vi 130 000 nye mennesker i demokratiet, og gir alle barn og unge et godt grunnlag for å delta i demokratiet resten av livet.

Gjennom historien har det flere ganger endret seg hvem som får stemmerett og mulighet til å delta i demokratiet – for eksempel i 1913 da kvinner fikk stemmerett. På den tiden var det sett på som radikalt og kontroversielt, og mange protesterte. Men når vi tidligere har utvidet demokratiet til nye befolkningsgrupper har vi aldri sett tilbake på det som noe negativt. Det kommer vi ikke til å gjøre denne gangen heller.

Det året man fyller 16 år har man fullført den obligatoriske grunnutdanningen i Norge, nemlig grunnskolen. Det vil si at man er ferdig med all obligatorisk demokratiopplæring vi har i Norge. Dagens ungdomsgenerasjon er godt opplyst og har de beste forutsetningene for å delta i valg.

Vi krever at Stortinget følger opp Valglovutvalgets innstilling og gir 16- og 17-åringer stemmerett.

 

Informasjon om personopplysninger

Ved å signere oppropet godtar du denne personvernerklæringen.

Foto: Knut Bry/Tinagent

Foto: Knut Bry/Tinagent

Regjeringen svikter barna i Moria!

Publisert 03.09.20 av Simen Bondevik

Dette leserinnlegget sto først på trykk i Dagsavisen 28. August.

Av: Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom

Situasjonen for barna i Moria-leiren er kritisk. Leiren ble bygget for 3000 flyktninger, men er nå overfylt med over 10.000 flyktninger. Halvparten av disse er barn. Tilgangen på helsehjelp er dårlig, de sanitære forholdene er elendige og barndommen til flere tusen barn blir fullstendig ødelagt. Moria-leiren er så overfylt at smitteverntiltak er umulig å gjennomføre. Et smitteutbrudd av koronaviruset vil ha fatale konsekvenser for alle som er fanget i leiren.

Likevel velger regjeringen å spille et politisk spill og setter sitt ønske om en restriktiv innvandringspolitikk foran hensynet til barnas beste. Norge nekter å hente ut et eneste barn fra leiren før 8–10 andre land har gjort det samme.

Å evakuere barnefamilier fra Moria er ikke kontroversielt. Et klart flertall i befolkningen støtter nettopp dette, viser en undersøkelse fra Redd Barna. Bare 23 prosent av de spurte i undersøkelsen sier seg uenig i at Norge bør evakuere barn og barnefamilier fra Moria-leiren.

Hvis regjeringen virkelig hadde hatt et ønske om å hjelpe barna så hadde de gjort nettopp det – hentet barna – ikke ventet på alle andre.

Ekspertene er samstemte i sin omtale av situasjonen i Moria – den er kritisk og oppfyller ikke grunnleggende rettigheter. Og regjeringens løsning hjelper ikke til med å løse et eneste problem. FNs høykommissær for flyktninger har slaktet løsningen og vært klokkeklar på at denne tilnærmingen ikke vil redde et eneste barn i år – det er ingen andre land som har stilt lignende krav og premisser for å hjelpe til.

Barna i Moria har ikke tid til at Norge skal vente på 8–10 andre land. For dem handler det om liv og død. Nå er det på tide at regjeringen lytter til sin egen befolkning, FNs høykommissær for flyktninger og alle andre eksperter som har uttalt seg om saken – Norge må slutte å vente og begynne å hente!

Ronja Gulbrandsen ansatt som ny organisasjonsrådgiver

Publisert 01.09.20 av Simen Bondevik

– Fortell litt om deg selv – hvem er du?

– Jeg er en 24 år gammel jente, som i disse dager er bosatt i Oslo, men kommer opprinnelig fra Nesoddlandet. I vår fullførte jeg en bachelorgrad i Kriminologi, der jeg fordypet meg i ungdommers møte med rettssystemet og hvordan ulike deler av samfunnet forholder seg til barn og unge som faller utenfor normalsamfunnet. Jeg har et stort engasjement for barne og ungdomspolitikk, og har brukt mye tid i både studietiden og tidligere i ulike ungdomsorganisasjoner. Utover dette er jeg en lesehest, glad i en god film og søndagsturer på Løkka eller i Oslo-marka.

– Hva gleder du deg mest til med jobben?

– Det jeg gleder meg aller mest til er å bli kjent med hvordan lokallagene og alle medlemmene jobber med politikken til Press. Press er en organisasjon jeg alltid har hatt et godt øye til og som gang, på gang imponerer meg. Dere er fryktløse i å si ifra til de som leder landet eller kommunen, og det synes jeg er veldig kult!

– Å løfte opp og å prioritere barn og unges rettigheter er noe av det viktigste arbeidet en kan gjøre, for å skape et fritt og inkluderende samfunn. Jeg gleder meg til å kunne bidra at flere unge oppdager Press og alt det vi holder på med.

– Hva er en morsom ting om deg ingen vet, men som alle burde vite?

– Selv om jeg kanskje virker godt integrert i bydel Grünerløkka, er jeg egentlig odelsjente fra en gård i Frogn og føler meg fint hjemme i gummistøvler på potetjordet.

Kontakt

Ronja Gulbrandsen

Organisasjonsrådgiver

Ronja@press.no

Operasjon Barnetinget

I år er det igjen duket for stortingsvalg i Norge og vi vil at dette valget skal handle om barn og unge.

Les mer