Ja til stemmerett for 16-åringer!

Publisert 08.09.20 av Simen Bondevik

Signer oppropet: Ja til stemmerett for 16-åringer!

Opprop: Ja til stemmerett for 16-åringer!

Valglovutvalget har innstilt på å gi 16- og 17-åringer stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Det ville vært en seier for demokratiet og et stort skritt i riktig retning av et samfunn hvor alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt.

Det er barn og unge som skal leve lengst med konsekvensene av den politikken som vedtas i dag. 16-åringer må betale skatt, er over den seksuelle lavalderen, kan ta abort og holdes ansvarlig for kriminelle handlinger. Likevel har de ikke mulighet til å påvirke disse sakene gjennom valg i dag.

At demokratiet utvides er en styrke. Det er positivt at flere stemmer blir hørt og at flere hensyn tas. Ved å sette ned stemmerettsalderen til 16 år, inkluderer vi 130 000 nye mennesker i demokratiet, og gir alle barn og unge et godt grunnlag for å delta i demokratiet resten av livet.

Gjennom historien har det flere ganger endret seg hvem som får stemmerett og mulighet til å delta i demokratiet – for eksempel i 1913 da kvinner fikk stemmerett. På den tiden var det sett på som radikalt og kontroversielt, og mange protesterte. Men når vi tidligere har utvidet demokratiet til nye befolkningsgrupper har vi aldri sett tilbake på det som noe negativt. Det kommer vi ikke til å gjøre denne gangen heller.

Det året man fyller 16 år har man fullført den obligatoriske grunnutdanningen i Norge, nemlig grunnskolen. Det vil si at man er ferdig med all obligatorisk demokratiopplæring vi har i Norge. Dagens ungdomsgenerasjon er godt opplyst og har de beste forutsetningene for å delta i valg.

Vi krever at Stortinget følger opp Valglovutvalgets innstilling og gir 16- og 17-åringer stemmerett.

 

Informasjon om personopplysninger

Ved å signere oppropet godtar du denne personvernerklæringen.

Foto: Knut Bry/Tinagent

Foto: Knut Bry/Tinagent

Regjeringen svikter barna i Moria!

Publisert 03.09.20 av Simen Bondevik

Dette leserinnlegget sto først på trykk i Dagsavisen 28. August.

Av: Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom

Situasjonen for barna i Moria-leiren er kritisk. Leiren ble bygget for 3000 flyktninger, men er nå overfylt med over 10.000 flyktninger. Halvparten av disse er barn. Tilgangen på helsehjelp er dårlig, de sanitære forholdene er elendige og barndommen til flere tusen barn blir fullstendig ødelagt. Moria-leiren er så overfylt at smitteverntiltak er umulig å gjennomføre. Et smitteutbrudd av koronaviruset vil ha fatale konsekvenser for alle som er fanget i leiren.

Likevel velger regjeringen å spille et politisk spill og setter sitt ønske om en restriktiv innvandringspolitikk foran hensynet til barnas beste. Norge nekter å hente ut et eneste barn fra leiren før 8–10 andre land har gjort det samme.

Å evakuere barnefamilier fra Moria er ikke kontroversielt. Et klart flertall i befolkningen støtter nettopp dette, viser en undersøkelse fra Redd Barna. Bare 23 prosent av de spurte i undersøkelsen sier seg uenig i at Norge bør evakuere barn og barnefamilier fra Moria-leiren.

Hvis regjeringen virkelig hadde hatt et ønske om å hjelpe barna så hadde de gjort nettopp det – hentet barna – ikke ventet på alle andre.

Ekspertene er samstemte i sin omtale av situasjonen i Moria – den er kritisk og oppfyller ikke grunnleggende rettigheter. Og regjeringens løsning hjelper ikke til med å løse et eneste problem. FNs høykommissær for flyktninger har slaktet løsningen og vært klokkeklar på at denne tilnærmingen ikke vil redde et eneste barn i år – det er ingen andre land som har stilt lignende krav og premisser for å hjelpe til.

Barna i Moria har ikke tid til at Norge skal vente på 8–10 andre land. For dem handler det om liv og død. Nå er det på tide at regjeringen lytter til sin egen befolkning, FNs høykommissær for flyktninger og alle andre eksperter som har uttalt seg om saken – Norge må slutte å vente og begynne å hente!

Ronja Gulbrandsen ansatt som ny organisasjonsrådgiver

Publisert 01.09.20 av Simen Bondevik

– Fortell litt om deg selv – hvem er du?

– Jeg er en 24 år gammel jente, som i disse dager er bosatt i Oslo, men kommer opprinnelig fra Nesoddlandet. I vår fullførte jeg en bachelorgrad i Kriminologi, der jeg fordypet meg i ungdommers møte med rettssystemet og hvordan ulike deler av samfunnet forholder seg til barn og unge som faller utenfor normalsamfunnet. Jeg har et stort engasjement for barne og ungdomspolitikk, og har brukt mye tid i både studietiden og tidligere i ulike ungdomsorganisasjoner. Utover dette er jeg en lesehest, glad i en god film og søndagsturer på Løkka eller i Oslo-marka.

– Hva gleder du deg mest til med jobben?

– Det jeg gleder meg aller mest til er å bli kjent med hvordan lokallagene og alle medlemmene jobber med politikken til Press. Press er en organisasjon jeg alltid har hatt et godt øye til og som gang, på gang imponerer meg. Dere er fryktløse i å si ifra til de som leder landet eller kommunen, og det synes jeg er veldig kult!

– Å løfte opp og å prioritere barn og unges rettigheter er noe av det viktigste arbeidet en kan gjøre, for å skape et fritt og inkluderende samfunn. Jeg gleder meg til å kunne bidra at flere unge oppdager Press og alt det vi holder på med.

– Hva er en morsom ting om deg ingen vet, men som alle burde vite?

– Selv om jeg kanskje virker godt integrert i bydel Grünerløkka, er jeg egentlig odelsjente fra en gård i Frogn og føler meg fint hjemme i gummistøvler på potetjordet.

Nå kan ditt lokallag søke frifond!

Publisert 27.08.20 av Simen Bondevik

Derfor oppfordrer vi nå ditt lokallag til å tenke kreativt sammen om hva slags aktiviteter dere vil gjennomføre til høsten og få støtte til gjennom Frifondsordningen.

Disse viktige midlene har vi tilgang til takket være LNU, og vi håper lokallagene får nytte av dem og bruker midlene godt!

Mer informasjon om Frifond finner du på våre internsider.

Ungdomsambassadørene om stemmerett for 16-åringer

Publisert 24.08.20 av Simen Bondevik

 

“Jeg brenner for stemmerett for 16-åringer fordi da gir du en mulighet til barn/ungdom å påvirke samfunnet på en helt ny måte.”

– Oda Hovda, 16 år

 

“Vi unge utgjer rundt 20 prosent av befolkninga og har verdifulle stemmer som er verdt å lytte til!”

– Tale Rørvik Lejon, 17 år

 

“Jeg engasjerer meg i denne saken fordi mange jeg snakker med ser ned på ungdom som om de er en annen art som ikke klarer å tenke fritt og at vi lever uten perspektiv. Det er fordomsfullt og galt. Hvis vi er gamle nok til å tenke ut framtiden vår er vi gamle nok til å få en stemme i samfunnet”

– Kristian Thori-Aamot, 17 år

 

“Hvorfor er jeg for stemmerett for 16-åringer? Barn er en stor del av samfunnet og de bør ha retten til å bli hørt. De kan bli med på å styrke demokratiet og gjøre samfunnet vårt bedre!”

– Mandi Makin, 18 år

Foto: CF Salicath

5 Pressere om Press

Publisert 12.08.20 av Simen Bondevik

 

Maja Enerhaug Egge, landsstyremedlem, 17 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Barn er ikke født med en forståelse av egne rettigheter. “Barnekonvensjonen” er ikke det første ordet man lærer seg. Derfor er Press, en organisasjon som jobber med barns rettigheter, sentral når det kommer til å skape en barnerettighetslig endring i samfunnet. Press skaper en plattform for unge mennesker der de kan drive med politikk, uten aldersdiskriminering eller nedverdigende voksne som dytter barns agenda under teppet. Alle medlemmene våre ender ikke opp som politikere, men jeg sikker på at deres tid i Press vil gjøre dem mer oppmerksomme på barnerettighetsbrudd lenge etter at de er for gamle for organisasjonen.

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Jeg husker godt det aller første nasjonale arrangementet jeg var med på. Det var Landsmøtet i 2017, jeg var helt ny i Press, og jeg følte at jeg kunne ingenting i forhold til de rundt meg. Den helgen lærte jeg så mye fra Pressere rundt meg som så at jeg var litt lost, både om politikk og organisasjonsstruktur. Det har, jo, kommet godt med i årene etter, men det er imidlertid ikke det jeg husker best fra møtet. Den siste dagen skulle vi nemlig storme deltakere på et annet landsmøte på sosiale medier for å påvirke deres stemme i saken om midlertidig oppholdstillatelse. For en tidligere lite politisk engasjert ungdom, var rushet jeg fikk av å føle at jeg utgjorde en forskjell der og da uforglemmelig!

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Er det én arena der jeg har følt at jeg har hatt en reell påvirkningskraft så er det i Press, og sånn har det alltid vært – fra jeg kom på mitt aller første møte i 2017 til jeg nå starter på min tredje periode i landsstyret. Her har jeg følt at min stemme og mine meninger blir lyttet til, noe som, dessverre, ikke alltid er tilfellet for unge i dag. Press har hjulpet meg med å tørre å si min mening, selv om det gjør at jeg skiller meg ut. Engasjer deg i Press for å få inspirasjon til hvordan du kan påvirke andres hverdag positivt i form av politisk endring eller simpelthen å rope ut når du opplever eller er vitne til noe feil.

 

Samira Muhudin, sentralstyremedlem, 19 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Det er fordi Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen som kjemper utelukkende for barnsrettigheter noe som trengs i dag. Spesielt siden vi lever i en æra hvor brudd på barnerettigheter fortsatt skjer på lik linje som tidligere. Det som er unikt med Press er at det er barn og unge for muligheten til å endre på den urett som rammer oss selv. Dette er et privilegium som mange barn og unge dessverre ikke har noe som gjør kampen vi tar enda viktigere!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Det jeg husker best fra tiden min i Press må nok være seminarene jeg har vært med på som både har vært sykt lærerike men samtidig svært gøy ettersom man blir kjent med folk fra hele Norge. Sommerleir er også en av høydepunktene med det å være en Presser siden det er kos og idyllisk samt lærerikt.

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Først og fremst fordi vi kjemper for barnsrettigheter noe som er særdeles viktig ettersom det skjer brudd på barnerettighetene hele tiden. I tillegg til det er vi en hipp og kul ungdomsorganisasjon med mange unge kule mennesker som alle engasjerer seg for en felles sak!

 

Margrete Bjørge Katanasho, prosjektmedarbeider, 25 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Press er viktig fordi vi hindrer politikere og maktpersoner i å begå rettighetsbrudd. Det som gjør oss spesielt viktig er at vi er barn og unge som sammen står opp mot urett som begås andre barn og unge. Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å si sin mening og bli hørt. For mange unge er Press en arena der en kan lære hvordan en får gjennomslag for meningene sine og bli hørt. Tross alt er det bare barn og unge som vet hvordan det er å være barn i dag!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Jeg har så mange gode minner fra tiden min i Press! Her har jeg møtt noen av mine aller beste venner, fått mulighet til å diskutere med toppolitikere, lært så uendelig mye viktig om verden og meg selv, og sunget til full hals av Don’t Stop Believing på seminar. Jeg tror kanskje en av tingene jeg husker best er det første vinterseminaret mitt. Jeg var ny i organisasjonen og litt bekymra fordi jeg ikke kjente så mange. Helga ble knallfin, jeg lærte mye og ble tatt i mot med åpne armer!

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Du bør engasjere deg i Press fordi det er nesten 80 millioner mennesker på flukt i verden, og av dem er halvparten barn, som opplever grove rettighetsbrudd hver eneste dag. Fordi noen tjener store penger på å reklamere for produkter på en sånn måte at det går ut over barn og unges psykiske helse. Fordi 16 åringer enda ikke er inkludert i demokratiet og ikke får stemme i valg. Fordi ungdom som engasjerer seg i noe alt for ofte blir møtt med nedlatende kommentarer, hersketeknikker og hets fra voksne. Du bør engasjere deg i Press fordi vi kan gjøre noe med alle disse tingene hvis vi står sammen!

 

Kristian Thori-Aamot, lokallagsleder i Asker og Bærum, 17 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Fordi Press er ungdomsorganisasjon som kjemper for ungdom! Ingen annen ungdomsorganisasjon i Norge jobber bare for barnerettigheter på den måten og det er veldig viktig at ungdom vet om sine rettigheter!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Den dagen jeg ble valgt til lokallagsleder. Forrige leder måtte trekke seg inn i desember og jeg var veldig redd fordi jeg hadde ingen erfaring. Jeg stilte likevel og etter det har alt gått bra! Pluss den gangen lokallaget slo Oslo Press i tautrekkning 2 ganger på sommeravslutningen.

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Fordi det er partipolitisk uavhengig og en real koselig gjeng! Det betyr at vi ikke støtter ett enkelt parti og da er vi rett og slett bare en gjeng med koselige inklusive mennesker som vil barn det beste!

 

Tuva Sekkingstad Kviebakk, lokallagsleder i Ålesund, 16 år

– Kvifor er Press ein viktig organisasjon?

– Press er ein viktig organisasjon sidan vi jobbar for at born sine rettigheitar ikkje skal bli brotne. Born er allereie i ei sårbar gruppe, og overalt i verda blir born undertrykt og tatt i frå barndommen sin, dette er ikkje greitt! Derfor er det viktig at det finst ein organisasjon som Press som sett lys på dette, og delar informasjon for å opplyse uvitande. Kunnskap er nøkkelen når ein vil gjere ein forskjell!

– Kva hugsar du best fra tida di i Press?

– Det er hugsar best i frå tida mi i Press er det fyrste regional seminaret eg var med på. Eg hadde nettopp meldt meg inn og var ikkje heilt sikker på kva eg hadde lagt meg ut på. Heilt i frå fyrste sekund blei eg tatt i mot med opne armar og kjærleik. Det var veldig nytt å møte så mange andre ungdomar som brann for det same som eg gjorde, og det gjorde at eg følte at eg også kunne vere med å gjere ein forskjell.

– Kvifor bør ein engasjere seg i Press?

– Ein bør engasjere seg i Press fordi det er ein organisasjon som jobbar med forandring og dagsaktuelle saker. Press gjer det mogleg for unge å jobbe med det ein brenn for, og oppleve at ein lykkast. Ein blir også stadig inspirert til å lære nye ting, og derfor kunne engasjere seg endå meir. I Press vil ein møte mykje nye kjekke folk, og i lag kan ein jobbe for å oppnå måla ein ynskje saman.

Press-kontoret tar sommerferie

Publisert 10.07.20 av Simen Bondevik

Press-kontoret tar ferie, og er derfor sommerstengt fra 10.juli og frem til og med 2. August. Derfor vil du få begrenset med respons på eventuelle henvendelser til Press-kontoret i denne perioden. Vi er tilbake i full drift igjen fra og med 3. August.

Vi i Press – Redd Barna Ungdom ønsker deg og dine en riktig god sommer!

Rett til god helse

Publisert 19.06.20 av Simen Bondevik

I dag lever mellom 15 og 20 prosent av ungdom i Norge med fedme eller overvekt. Over tid kan det gi økt risiko for blant annet diabetes, hjerte- og karsykdommer og enkelte krefttyper. På Press sitt Landsmøte 6.-7. juni vedtok organisasjonen en uttalelse med en rekke krav som tar sikte på å forebygge overvekt blant barn og unge.

Antallet unge som lever med overvekt i Norge har økt i takt med at høyenergimat har blitt mer tilgjengelig og at samfunnet har blitt mer stillesittende de siste tiårene. Det sier noe om at utfordringen er strukturell og må løses på samfunnsnivå. Samtidig omtales overvekt ofte som et personlig problem som bør løses på individnivå. Det ønsker Press nå å ta et oppgjør med.

“Dersom man skal klare å sikre flere barn god helse, er det helt avgjørende at vi ser på
hvordan samfunnet kan utformes for å fremmer et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Vi vet at
det ikke nytter å si at enkeltmennesker må skjerpe seg og slutte å spise usunnt. Nå er det på
tide å angripe strukturene som fører til overvekt, ved å se på ting som markedsføring av
usunn mat, matvarepriser og hvor tilgjengelige fritidsaktiviteter er for unge” sier Lea Mariero,
nyvalgt leder i Press.

Hun er glad for at organisasjonen nå har tatt et tydelig standpunkt som kan sikre flere barn god helse. Videre trekker Mariero frem at Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til den høyeste oppnåelige levestandarden og at stater skal ta grep for å forhindre feilernæring. Uttalelsen peker også på at det er store sosiale ulikheter knyttet til overvekt. Barn av foreldre med lav utdanning, er mye mer utsatt for å utvikle overvekt, som igjen kan prege helsen deres negativt.

“Det skal ikke være sånn at hvem foreldrene dine er, preger helsen din”, fortsetter Mariero.

Harstad, Bodø og Volda Press fremmet uttalelsen, alle lokallag med medlemmer som har tatt del i CO-CREATE-prosjektet. CO-CREATE er et forskningsprosjekt, hvor Press er med som prosjektpartner. Målet er å involvere ungdom for å finne samfunnsløsninger som kan forebygge overvekt. Som en del av prosjektet har det blitt etablert ungdomsgrupper i fem europeiske land, som har fått opplæring i temaet og jobbet sammen med forskere for å utvikle politikkideer som kan forebygge overvekt.

Uttalelsen sendes nå til Barne- og Familiedepartementet, Kulturdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, med krav om blant annet strengere regelverk for markedsføring av usunn mat, økonomiske støtteordninger for at flere barn kunne delta i fritidsaktiviteter, utbygging av sykkel- og gangveier og at usunne matvarer skal skattlegges mer enn sunne varer.

Du kan lese uttalelsen her.

Har du spørsmål eller har lyst til å engasjere deg i kampen for alle barns rett til god helse? Ta kontakt med oss på press@press.no!

Bilde fra demonstrasjon i Bodø. (Foto: Kasper Holgersen)

Ingen barn skal diskrimineres

Publisert 18.06.20 av Simen Bondevik

I kjølvannet av politivolden som nylig tok livet av George Floyd og Breonna Taylor, to mørkhudede amerikanere, har det oppstått store demonstrasjoner i USA og resten av verden, også Norge. Institusjonell rasisme bidrar til systematisk diskriminering av mennesker av flerkulturell bakgrunn, og denne diskrimineringen rammer barn spesielt hardt. Ingen barn skal være tvunget til å demonstrere for rett til sikkerhet og liv, som slås fast gjennom barnekonvensjonens artikkel 6.

Den systematiske rasismen finnes ikke bare i USA, men også i Norge. Arbeidstakere med ikke-vestlige navn opplever å ikke bli innkalt til jobbintervjuer og nordmenn med innvandrerbakgrunn er blant de fattigste i landet. I tillegg rapporterer barn som vokser opp i mer flerkulturelle områder om dårligere undervisning enn barn som vokser opp i hvite områder. Barnekonvensjonen artikkel 2 slår fast at alle barn har rett til vern mot diskriminering og artikkel 4 slår fast at staten har et ansvar for at alle barn skal få deres rettigheter oppfylt. Disse rettighetene oppfylles ikke så lenge rasisme fortsatt eksisterer.

Press – Redd Barna Ungdom krever at:

  • politivold mot mennesker med minoritetsbakgrunn stoppes og at myndighetene i USA stilles til ansvar.
  • Norge tar politiske grep for å ende systematisk diskriminering av mennesker med minoritetsbakgrunn

Kontakt

Lea Mariero

Leder
93051998
lea@press.no

Rett til god helse

Les mer