Rapportlansering om barns deltakelse

03.12.19 (Aktiviteten har vært)

Velkommen til lansering av ny rapport om barns deltakelse i offentlige beslutningsprosesser.

Barnekonvensjonens tolvte artikkel slår fast barnets rett til å bli hørt. Hvordan følger norske direktorater og departementer opp? Hvilke utfordringer oppstår i dette arbeidet? Hvordan kan disse overkommes? Og hvordan kan barn og unges reelle og meningsfulle medvirkning styrkes i direktoratene og departementene?

Press – Redd Barna Ungdom har intervjuet representanter fra tre norske departementer og fire norske direktorater om arbeidet som gjøres med involvering av barn. Rapporten presenterer funnene, ser disse i lys av teorier om reell og meningsfull deltakelse og peker ut muligheter og utfordringer ved norske direktorater og departementers arbeid med barn og unges medvirkning.

Påmelding til arrangementet gjennom denne linken: https://forms.gle/3nKSgUbXbrauXXYz5

Kontakt

Karoline Steen Nylander

Medierådgiver og prosjektleder
41212908
karoline@press.no

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: