Plakataksjon

15.09.17 (Aktiviteten har vært)

Bli med å heng opp plakater på steder hvor ungdom i Alta befinner seg for å gjøre enda flere oppmerksomme på de sakene Press jobber med!

15. Septmeber skal Alta Press ha en plakataksjon, da skal vi henge plakater rundt hvor det står utdrag fra ting Press mener og krever. Dette er for å bevisstgjøre andre ungdom om hvem Press er og hva vi jobber med – med et håp om at det er flere sjeler der ute som blir med i Press.

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: