OXLO Ung konferanse 2017; Ungdoms medvirkning i samfunnet

25.11.17 (Aktiviteten har vært)

OXLO Ung som Oslo Press er med i, arrangerer en konferanse om ungdoms medvirkning i samfunnet. Kom gjerne på konferansen der du kan få vite hvordan du kan engasjere deg og ha en medvirkning.

STED: Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo
ARRANGØR: OXLO Ung/Oslo Press
KONTAKTPERSON: Talha Butt

OXLO-UNG konferansen arrangeres av OXLO Ung-nettverket i samarbeid med Enhet for mangfold og integrering – OXLO. Temaet for konferansen er Ungdommers ressurser, makt og medvirkning.

Konferansen tar opp viktige temaer som påvirker ungdommenes nåtid og framtid. Det er viktig for ungdommen å engasjere seg slik at de kan ha en medvirkning i samfunnet. I forbindelse med økonomiske vanskeligheter og behov for spesiell assistanse, er det flere ungdommer som ikke får muligheten til å delta i forskjellige fritidstilbud. I denne konferansen så skal vi ta for oss denne problemstillingen og fremme ønsket om at alle skal ha like muligheter samt belyse viktigheten av inkludering i alle arenaer.

Målsetningen for konferansen er å;
* skape en arena hvor ungdommene kan møtes
* synliggjøre gode rollemodeller og ressurser blant ungdom
* bruke egne erfaringer og legge til rette for gode samarbeidsmuligheter på tvers av organisasjoner

Konferansen vil inneholde dialog med deltakere, erfaringer knyttet til å delta i samfunnet, motivasjonsforedrag, presentasjon av gode rollemodeller og rollemodeller fra OXLO-Champions fotoprosjektet.
Representanter fra ungdomspartier inviteres til å ta imot innspill om viktige samfunnstemaer som ungdommer er opptatt av.

Konferansen finner sted lørdag 25. november kl. 10 -16 ved Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7, frokost serveres fra kl 09:30. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding: https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/arrangement/bestilling/bestilling.aspx?Arrangement=606956a3-c3d1-49c0-8646-7c760da74ac7
——-
Foreløpig program:
09:30 Frokost og registrering

10:00 Åpning v/ Ordfører Marianne Borgen

Tilskudd som samarbeidsmiddel
Rowena B. Teodocio, enhetsleder i Enhet for mangfold og integrering – OXLO

OXLO Ung-nettverket
Hvem er vi og hva står vi for?

Kulturinnslag: Christopher Lien (Island Bwoii) – rap

Presentasjon av unge rollemodeller – OXLO-prisvinnerne 2017
Thomas Ajamu Talawa Prestø (Tabanka Crew African Peoples Dance Ensemble) og
Ezinne Okparaebo (Ezinne Athletics)

Hvordan kan organisasjonene i OXLO Ung nettverket synligjøre
ressursene sine – Samarbeid på tvers, sammen er vi sterke:
– David Aguim, Ungdomsrepresentant i Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune
– Frieda Nagan, grunnlegger av Nagan Youth
– Thea Tveter Lysvik, Leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett
– Sabah Chughtai, styremedlem i UngDialog
– Ingeborg E. Uthaug, leder av Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR)
– Talha Butt, Leder i Oslo Press
– Joakim Landbø, landsrådsmedlem Røde Kors Ungdom
– Sally Kamara, Kamara`s speech, styremedlem NHFU
– Jankeh Njie Jamanca, Grûnder og grunnlegger av Jarga Art and Fashion Weekend
– Lubna Mehdi, leder NDFU – Norges Døveforbunds Ungdom
– Skeiv Ungdom
– Meena Golabek (Ungdom Mot Narkotika UMN)

Pause

OXLO Champions – rollemodeller for et mangfoldig Oslo
23 ungdommer med minoritetsbakgrunn ble valgt som rollemodeller og portrettert i en utstilling på Rådhuset i Oslo.

12:30-13:15 Lunsj

13:20 Workshops
Workshop 1 – Digital mobbing – En farlig og voksende trend
v/ Ayesha Gulraiz (Ungdialog) og Thea Tveter Lysvik (Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett)

Workshop 2 – Høyere utdanning – en mulighet for alle
v/ Lubna Mehdi (Norges Døveforbunds Ungdom), Ida Hauge Dignes (Norges Handikapforbunds Ungdom), Joakim Landbø (Røde Kors Ungdom)

Workshop 3 – Ungdom og arbeid – ungdoms muligheter i arbeidslivet
v/ David Aguim (Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo), Yohanes Jay Yemane (Nagan Youth) og Jankeh Njie Jamanca (Jarga Art and Fashion Weekend)

Workshop 4 – Ungdom og rus – forebygging av rus blant ungdom
v/ Talha Butt (Oslo Press), Meena Golabek og Iido Ali
(Ungdom mot Narkotika)

Resultatet av workshopene blir presentert av workshopholderne i plenum, med salen og representanter fra ungdomspartiene som tilhørere.

Innspill og spørsmål til ungdomspolitikere fra OXLO Ung-nettverket og deltakere på konferansen.

Veien videre: Hvordan kan organisasjonene i nettverket få til et bedre samarbeid med tanke på tilskuddsordningene?

15:15 Kulturinnslag (overraskelse) og avslutning

Kontakt

Talha Butt

Lokallagsleder
97924263
talha_@live.no

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: