Oppstartsmøte i Ålesund Press

23.08.17 (Aktiviteten har vært)

Vi skal ha et oppstartsmøte med Ålesund PRESS. Nye medlemmer er også velkommen!

STED: NTNU i Ålesund – Rom A433
ARRANGØR: Ålesund PRESS
KONTAKTPERSON: Christa Irakoze

Vi skal bl. a. ta opp:
– plan for høsten
-åpent møte i september
– fast ukedag/dato for møte

Kontakt

Christa Irakoze

Lokallagsleder
46940298
christa_i@hotmail.com

Rett til god helse

Les mer