Oppstartsmøte Bærum Press!

06.09.17 (Aktiviteten har vært)

Kick-off for 17/18 terminen

STED: Dragveien 24 D 1363 Høvik
ARRANGØR: Kamilla Engebretsen og Maja Egge
KONTAKTPERSON: Maja Egge

Vi går igjen høstens prosjekter og events, men mest fokus på det sosiale:)

Oppmøte 17.00

Kontakt

Maja Egge

Maja Egge
Landsstyrerepresentant for region øst
46805029
Maja@press.no

Rett til god helse

Les mer