Markering foran Stortinget: Bedre sent enn aldri

14.11.18 (Aktiviteten har vært)

Norge diskriminerer enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år! Dette skal vi demonstrere mot foran Stortinget på kampanjedagen.

 

Barnevernet skal sikre at alle barn i Norge får god omsorg. Barnevernet har omsorgsansvar for enslige asylsøkende barn under 15 år, mens UDI (Utlendingsdirektoratet) tar seg av barna over 15
år. Dette er fordi det ikke er lovfestet noen sted hvem som har ansvar for barna over 15 år. Hos UDI er den barnefaglige kompetansen svakere enn hos barnevernet, og bemanningen er dårligere. Dette fører til at barna over 15 år får dårligere oppfølging og dårligere omsorg enn andre barn.Dette er en systematisk diskriminering som må ta slutt nå. Politikerne har lenge sagt at de vil endre på dette, men det har ennå ikke skjedd noe. Vi mener at nok er nok. Nå må politikerne ta grep. Diskrimineringen skulle tatt slutt for lenge siden, men det er bedre sent enn aldri.

I forbindelse med denne kampanjen, “Bedre sent enn aldri”, har vi 14. november nasjonal aksjonsdag. Vi skal gjenta fjorårets suksess og ha en demonstrasjon utenfor Stortinget der det vil bli holdt appeller som omhandler kampanjens tema!

Ta med deg en venn, to eller ti, og kom!

Kontakt

Erika Brunner

Follo Lokallagssleder

follo@press.no

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: