Foto: CF Salicath

Landsmøtet

26.04.19-28.04.19 (Aktiviteten har vært)

Landsmøtet er Press sitt øverste organ. Her kan du bli med på å bestemme veien videre for Press.

Landsmøtet er det som gjør Press til en demokratisk organisasjon. På et landsmøte er det vanlig å behandle dokumenter som virksomhetsplan, vedtekter og politisk plattform. Alle lokallag har rett til å sende delegater og direktemedlemmer kan også delta.

Informasjon om Landsmøtet sendes ut slik vedtektene krever det. Alle medlemmer i press skal få informasjon om landsmøtet i god nok tid til å forberede seg godt til å bestemme veien videre for organisasjonen.

Kontakt

Olav Mosfjell

Sentralstyremedlem
Oppstart av lokallag | Barn på flukt

Olav@press.no

Inspire Change 2020

«Inspire Change 2020» er et arrangement hvor ungdom samles for å fremme spennende ideer om menneskerettigheter, klima, miljø og utvikling gjennom korte og engasjerende foredrag. Søk om å bli vår representant!

Søk om å bli med!