Foto: CF Salicath

Landsmøtet

26.04.19-28.04.19 (Aktiviteten har vært)

Landsmøtet er Press sitt øverste organ. Her kan du bli med på å bestemme veien videre for Press.

Landsmøtet er det som gjør Press til en demokratisk organisasjon. På et landsmøte er det vanlig å behandle dokumenter som virksomhetsplan, vedtekter og politisk plattform. Alle lokallag har rett til å sende delegater og direktemedlemmer kan også delta.

Informasjon om Landsmøtet sendes ut slik vedtektene krever det. Alle medlemmer i press skal få informasjon om landsmøtet i god nok tid til å forberede seg godt til å bestemme veien videre for organisasjonen.

Kontakt

Samira Muhudin

Sentralstyremedlem

Samira@press.no

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: