Konsert: Helt Psykt

16.06.18 (Aktiviteten har vært)

16. Juni på Sinus i Bodø holder Bodø Press, sammen med mange andre lokale ungdomsorganisasjoner tidenes sykeste konsert, hvor temaet er psykisk helse.

STED: Bodø, Sinus
ARRANGØR: Bodø Press, Bodø Ungdomsråd, Unge Stormen og Skeiv Ungdom Bodø
KONTAKTPERSON: Elise Sandvik

Sliter du med prestasjonspress?
Vet du ikke helt hvor du passer inn?
Lever du opp til ditt eget perfekte selvbilde?
Frykt for å misslykkes?
Deprimert eller trist?

Hvordan er din psykiske helse?

16. Juni går vi inn i mørket på Sinus, for å sette lyset på psykisk helse. De største ungdomsartistene i Bodø gir fullt trykk på scenen når det daglige presset lettes og samdfunnsproblematikken diskuteres. Dette blir HELT PSYKT, ser vi deg der?

Dørene åpnes kl18:00
Gratis inngang
Rusfritt arrangement

 

Om arrangørene:

Press – Redd Barna Ungdom er en ungdomsorganisasjon for alle mellom 13-25 år. Vi er den eneste organisasjonen som jobber utelukkende for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon.

BUR er en arena der ungdommen i hele kommunen er representert. Rådet skal fremme deg og dine venners saker. Hva er du lidenskapelig for? BUR jobber med politikerne for å gjøre byen mer attraktiv for deg! Det er gjennom oss du får gjennomslag for dine meninger.

Skeiv Ungdom Bodø jobber for enkeltmenneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle kjønns-og seksualitets uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert.

Unge Stormen er et nettverk av frivillige ungdommer som jobber for å finne ut hvordan ungdom kan delta på det som skjer i Stormen bibliotek på best mulig måte.

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: