Høstseminar med Europeisk ungdom

15.11.19-17.11.19 (Aktiviteten har vært)

Høstens største happening er rett rundt hjørnet, nemlig høstseminaret! I år er det et samarbeid mellom Press - Redd Barna Ungdom og Europeisk Ungdom som står på menyen.

Om seminaret

Vi har slått oss sammen med Europeisk Ungdom for å arrangere et høstseminar utenom det
vanlige. Seminaret vil foregå 15.-17. november i nærheten av Oslo. Seminaret vil i hovedsak
bestå av en FN-simulering med barn på flukt som hovedtema, men det vil også være andre
spennende foredragsholdere. Det vil bli en deltakeravgift på 200 kr som dekker reise, mat og
overnatting. Har du noen flere spørsmål kan du henvende deg til Fanny på fanny@press.no.
På dette seminaret vil det være en grundig innføring i FN og dens viktigste organer. Dette vil
skape en større forståelse for hvordan verdenssamarbeidet fungerer, og hvordan enkeltland kan
påvirke store avgjørelser. Ved å delta på seminaret vil man også få muligheten til å lære mer
om lobbyisme og generell påvirkning, og også utøve dette selv. I tillegg vil man få kunnskap
om barn på flukt og deres livssituasjon, og innsyn i hvordan avgjørelser som blir tatt av FN
påvirker deres liv.

Om organisasjonene

Press – Redd Barna Ungdom er Norges eneste ungdomsorganisasjon som kjemper for at barns
rettigheter skal bli fulgt opp. Vi er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som
bruker FNs barnekonvensjon.

Europeisk Ungdom er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som jobber for å få
Norge inn i Den Europeiske Union. De jobber også med å øke ungdoms kunnskapsnivå om EU
og Norges forhold til Europa.

Link til påmelding finner du her

Kontakt

Olav Langeid Mosfjell

2. Nestleder
I permisjon

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: