En solidarisk asylpolitikk? Tredjelandsavtaler og midlertidighet

29.11.18 (Aktiviteten har vært)

Press - Redd Barna Ungdom arrangerer sammen med andre partnere et halvdagsseminar for å belyse spørsmål om tredjelandsavtaler.

To omdiskuterte innstramningstiltak i asylpolitikken er å inngå avtaler med såkalte tredjeland for å kunne overføre asylsøkere tilbake dit, og bruk av midlertidige oppholdstillatelser uten rett til familiegjenforening. Dette er også to av forslagene som Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg går inn for å utvide bruken av.

NOAS, Antirasistisk senter, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Mennesker i Limbo, Norges Kristne Råd, Vergeforeningen Følgesvennen, Refugees Welcome Norway, Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Press – Redd Barna Ungdom og Redd Barna arrangerer et halvdagsseminar for å belyse følgende spørsmål: Hva er erfaringene med tredjelandsavtaler så langt? Er tredjelandsavtaler effektiv politikk? Er tredjelandsavtaler forenlige med Norges internasjonale forpliktelser? Hva vil de konkrete konsekvensene være for asylsøkerne som eventuelt overføres til “nye” tredjeland – hva vil de møte der? Hvilke konsekvenser har midlertidige oppholdstillatelser og begrenset familiegjenforening, for den enkelte og samfunnet som helhet? Hvor mye kan rett til familiegjenforening begrenses før det innebærer brudd med menneskerettighetene? Hva er erfaringene med innstramninger i Sverige og Danmark?

Seminaret starter 08:30 og varer til 11:30
Du kan lese mer om arrangementet her:

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: