Foto: CF Salicath

Diskriminerer Norge asylbarn?

15.08.18 (Aktiviteten har vært)

Under Arendalsuka arrangerer Press debatt om enslige asylsøkende barn.

Enslige asylsøkende barn som kommer til Norge er en ekstra sårbar gruppe som trenger god oppfølging og omsorg. I dag har UDI omsorgsansvaret for asylsøkende barn over 15 år, mens alle andre barn i Norge blir tatt hånd om av barnevernet. Både FNs barnekomité og FNs menneskerettighetskomité har gitt Norge merknader for denne praksisen, og praksisen er omstridt blant både sivilsamfunn og fagpersoner. Hva vil politikerne gjøre for at alle barn i Norge skal få like god omsorg?

Press inviterer partiene til en debatt om enslige asylbarn og omsorgsoverføring, for å få svar på dette. Deltakerne i panelet er:
– Karin Andersen, SV
– Kjell Ingolf Ropstad, Krf
– Norunn Benestad Tveiten, Høyre
– Andreas Brännström, FrP

Debatten finner sted på Kilden Fritidsklubb i Arendal 15 august kl. 14-15, og er et gratis arrangement.

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: