Digital CO-CREATE workshop nr.2 [Digital aktivitet]

15.04.20-19.04.20 (Aktiviteten har vært)

Har du lyst til å bidra til at alle kan leve sunne og helsefremmende liv? Bli med på den andre digitale CO-CREATE workshopen!

På den andre CO-CREATE workshoppen vil du få veiledning til å utvikle din egen politikkidè som kan forebygge overvekt. Du trenger ikke å ha deltatt på den første workshopen, og du vil bli oppdatert på det som skjedde sist i forkant. Sammen skal vi skape politikk som bidrar til at alle kan leve sunne liv!

Workshoppen er åpen for alle mellom 15 og 19 år og skjer på Zoom i starten av april (15., 18. eller 19.). Vær med å stemme frem datoen her: https://doodle.com/poll/i2h8fdp77y2b8xt6

CO-CREATE er et europeisk forskningsprosjekt med mål å samle ungdom og forskere for å finne ut hvordan vi kan lage helsefremmende samfunn som forebygger overvekt.

Press bryr seg om overvektsforebygging fordi dette henger sammen med barnerettighetsbrudd. I CO-CREATE er vi opptatt av at sunn mat må være tilgjengelig for alle, at unge har mulighet til å delta i organiserte fysiske aktiviteter og at reklamebransjen må slutte å bruke sine kjipe triks til å reklamere for usunn mat.

Du trenger ikke kunne noe for å delta på workshoppen. Du kan melde deg på her: https://nettskjema.no/a/142857

Mer info finner du på Facebook arrangementet: https://www.facebook.com/events/940652839703744/

Kontakt

Margrete Bjørge Katanasho

Prosjektmedarbeider

Margrete@press.no

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: