Barnekonvensjonens bursdag! I Oslo

20.11.19 (Aktiviteten har vært)

Møt ordfører Marianne Borgen, mange kule ungdomsorganisasjoner og tidligere leder av FN's barnekomité Kirsten Sandberg for å diskutere hvordan alle barns rettigheter kan bli infridd i Oslo!

Den 20. november har barnekonvensjonen eksistert i 30 år. I løpet av disse årene har barn generelt sett stadig fått det bedre, både i Norge og internasjonalt! Mye av dette, kan vi takke barnekonvensjonen for. Likevel har vi en lang og tråklet vei igjen å gå før alle barns rettigheter er innfridd, og det er helt essensielt at vi står samlet for å vise viktigheten av at barns rettigheter blir tatt på alvor.
Derfor inviterer vi i Oslo Press – Redd Barna Ungdom alle engasjerte ungdommer i Oslo til en feiring med både taler, kake og pizza!

Kontakt

Johanne Prøis Fearnley

Lokallagsleder i Oslo Press

oslo@press.no

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: