Bli medlem

Barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon gir barn egne rettigheter fordi de er barn. Press er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som jobber utelukkende for barns rettigheter. Vårt mål er en verden der alle barn får rettighetene sine innfridd.

FNs barnekonvensjon består av 54 artikler. De 42 første av dem gir barn ulike rettigheter, de tolv siste er av mer administrativ karakter.  Artikkel fire i barnekonvensjonen spesifiserer at det er statens ansvar å innfri rettighetene som barnekonvensjonen gir til barn. Det er viktig fordi en rett er ganske innholdsløs med mindre noen andre har en tilsvarende plikt.

Barns rettigheter

Hva står det egentlig i barnekonvensjonen?

Historie

Historien om barnekonvensjonen begynner med den britiske overklassekvinnen Eglantyne Jebb.

Barnekonvensjonen i Norge

Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991. Hva har skjedd siden da?