Bli medlem

Vår politikk

Press er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å endre barns vilkår til det bedre, i Norge og internasjonalt. Vår politikk tar utgangspunkt i FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Når asylsøkende barn diskrimineres i Norge, når Norge ikke vil gi barn klagerett i FNs Barnekomité, når ungdom lever under et stadig sterkere krysspress og når barn blir gjort til mål i krig, da er noen nødt til å si ifra. I Press tar vi brudd på barns rettigheter personlig, og har ikke tenkt å gi oss før alle barn opplever å få sine rettigheter innfridd. For å oppnå dette, må vi sørge for at all politikk som diskuteres, enten det er på Stortinget, i kommunestyret eller i FNs generalforsamling, også tar hensyn til barna. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som angår barn, og alle saker angår barn!

Under politiske hovedtemaer kan du lese mer om Press sine kampsaker og hvordan vi jobber for å oppnå et bedre samfunn for barn. Du kan også lese om grunnlaget for alt vårt arbeid, nemlig FNs barnekonvensjon.