Bli medlem

Vold og overgrep mot barn

Vold, overgrep og omsorgssvikt rammer mange barn. Til tross for dette har ikke de som arbeider med barn, god nok kompetanse til å se hvem dette gjelder, og de er ofte ikke godt nok forberedt til å snakke med barna. Det er viktig at alle som arbeider med barn, jevnlig får opplæring i samtalemetodikk, slik at de alltid er forberedt til en eventuell samtale med utsatte barn.

I dag er ikke rettsvesenet godt nok tilpasset for barn og unge som blir eller har blitt utsatt for vold, overgrep og/eller omsorgssvikt. Dette til tross for hvor viktig det er at de får en tilpasset behandling. Barnehus er et viktig tilbud for disse barna, men finnes ennå ikke i alle fylker, og er heller ikke tilgjengelig for barn over 16 år.

Altfor mange jenter utsettes for kjønnslemlestelse, noe som er et alvorlig problem.

Press krever:

 • at staten tar ansvar for at alle som utdanner seg til arbeid hvor de vil få kontakt med barn, får god opplæring i temaet, og kan kjenne igjen tegn på at barn blir/har blitt utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt
 • barnehus i alle Norges fylker og lett tilgjengelig informasjon om disse
 • at alle skoler og barnehager får opplæring om vold og overgrep mot barn, og gjøres bevisste på bruk av bekymringsmeldinger
 • at alle barn og unge skal få opplæring om hvordan man kan melde fra om vold og overgrep som skjer både med seg selv og andre
 • høyere strafferammer i saker som omhandler vold og overgrep mot barn
 • et tilbud om behandling hos spesialist for alle barn og unge som har blitt utsatt for vold eller overgrep, umiddelbart etter at overgrepene oppdages
 • oppfølging av alle pårørende til barn utsatt for vold eller overgrep
 • at saksbehandler kun behandler 10 saker av gangen
 • at avhør gjøres av personell med barnefaglig kompetanse
 • behandling og oppfølging av barn som er rammet av overgrep
 • et internasjonalt forbud mot kjønnslemlestelse
 • økt fokus på ulike legninger og deres likeverdighet
 • at norske myndigheter utarbeider nye metoder for å avdekke og motvirke kjønnslemlestelse
 • at norske myndigheter intensiverer arbeidet med spredning av informasjon om temaet, for å avkrefte myter og øke bevisstheten rundt kjønnslemlestelse
 • utvidelse av tilbudet med barnehus fram til barn er 18 år