Bli medlem

Krysspress

Hver dag møter barn og unge høye forventninger knyttet til sex, utseende og oppførsel. Reklame- og mediebransjens uoppnåelige idealer og fokus på barns utseende er uten tvil med på å styrke dette presset.

Sosiale medier har blitt en plattform for opprettholdelse av vellykkethetspresset. Gjennom sosiale medier har barn og unge gått fra å være passive mottakere til å bli aktive deltakere i krysspresset. Ungdom har likevel ikke skyld i at de føler et press, da presset oppsto lenge før sosiale medier.

Press krever:

 • at kommersielle aktører som sender TV i Norge ikke får lov til å vise reklame rettet mot barn
 • et internasjonalt forbud mot kommersiell reklame rettet mot barn
 • handlingsplaner for å skjerme barn mot reklamepåvirkning i alle norske kommuner
 • strengere regulering av reklame i det offentlige rom
 • at myndighetene gir Datatilsynet myndighet til, gjennom lovverk, å vurdere og slå ned på distribusjon av informasjon om barn som krenker dets rett til privatliv, ære og omdømme
 • en bevisstgjøring i befolkningen om barns rett til privatliv, spesielt med tanke på eksponering i sosiale medier
 • et forbud mot markedsføring av kosmetisk kirurgi og slankemidler
 • merking av alt bildemateriale av mennesker som er retusjert og manipulert, spesielt i reklamer
 • utstillingsdukker som viser mangfold og ikke fremmer et ensidig kroppsideal
 • at Forbrukerombudet får utvidet myndighet til å slå hardere ned på skadelig reklame rettet mot barn og unge
 • at aldersgrensen for å få utført kosmetisk kirurgi er 18 år
 • et internasjonalt forbud mot skjønnhetskonkurranser for barn
 • at utredningen «Kroppspress og retusjert reklame» fra SIFO følges opp av regjeringen med konkrete tiltak
 • at all kjøp og salg av pornografi i åpent rom forbys
 • at alle barn fritt får utforske egen kjønnsidentitet og får uttrykke eller ikke uttrykke kjønn slik de selv vil