Bli medlem

Formålet med utdanningen

Formålet med utdanningen skal være å utvikle barnets personlighet, selvstendighet og identitet, og å bidra til å øke barn og unges bevissthet om psykisk og fysisk helse, respekt for menneskerettighetene, likeverd og miljø. Måten utdanningen er lagt opp på, og innholdet i den, må støtte opp under utdanningens formål. Læreplanen må oppdateres jevnlig for å møte behovet for kunnskap om dagens samfunn.

Press krever:

  • psykisk helse som tema i læreplanen i grunn- og videregående skole
  • normkritisk undervisning om kjønnsroller og kjønnsmangfold, som en del av samfunnsfagundervisningen
  • mer og tidligere opplæring om reklame og påvirkning
  • at seksualundervisningen blir lovfestet på både private og offentlige skoler
  • økt fokus på hvordan å beskytte seg på nett, i grunn- og videregående skole
  • at det skal være mer informasjon i skolen om ulike spiseforstyrrelser og hvordan de er knyttet opp til vårt samfunn
  • oppfordringer til foresatte og andre om ikke å spre sensitiv informasjon om barn før barnet kan samtykke
  • at det blir informert om pornografi i seksualundervisningen, og om konsekvensene av bruk av pornografi
  • en fullverdig og ikke-moraliserende seksualundervisning som sikrer respekt og god seksuell helse