Bli medlem

Helse og utvikling

Gjennom barnekonvensjonen har Norge forpliktet seg til å arbeide for å gi barn en oppvekst som fremmer deres rett til helse og psykososial utvikling. Likevel ser vi i dag at køene innen psykisk helsevern vokser, og at skolehelsetjenesten blir mer og mer fraværende. På stadig flere arenaer blir forventningene barn og unge utsettes for, stadig høyere.

Helsesøster har en viktig rolle for å forebygge og oppdage psykiske helseproblemer. Det er viktig at skolehelsetjenesten er åpen og inkluderende, derfor mener Press at tittelen helsepedagog er bedre for at stillingen skal være kjønnsnøytral og statusen heves.

Press krever:

  • at helsesøstres kompetanse om psykisk helse økes
  • at helsepedagogene blir mer synlige ved å møte hver klasse tre ganger i løpet av året
  • at det skal være en helsepedagog per 150. elev
  • at den seksuelle lavalder forblir 16 år

Hva mener Press må gjøres?

Ressurser

Retusjert reklame og kroppspress (SIFO-rapport)

Kunnskapsundersøkelse om seksuelle overgrep mot barn (Redd Barna og Ipsos MMI)

Ungdata