Bli medlem

Miljø

Norge må påse at norsk politikk ikke fører til barnerettighetsbrudd i andre stater, på alle politikkområder, også innenfor miljøpolitikken. Likevel har vi gjennom grådig bruk av ikke-fornybare ressurser bidratt til store endringer i klima og miljø i utviklingsland, som har resultert i mange barnerettighetsbrudd i sør.

Press krever:

  • økt satsing på fornybare energikilder
  • strengere krav til utbytting av ikke-fornybare ressurser
  • at Norge reduserer sin oljeutvinning
  • at ingen nye områder åpnes for oljeleting
  • at Norge går i spissen for å utforme en tilleggsprotokoll om klimaflyktningers rettigheter
  • at Norge skal kutte utslipp på egen jord og ikke kjøpe utviklingslands klimakvoter