Bli medlem

Barn i krig

Enhver krig er en krig mot barnet. Sivilbefolkningen er de største ofrene i væpnede konflikter, og barn er alltid mest utsatt. Barn og unge blir i økende grad også tvunget til å gjennomføre voldshandlinger. Det å bli rekruttert som barnesoldat, eller på en annen måte knyttet til væpnede grupper eller hærer, er et av de verste overgrep barn og unge i dag utsettes for.

Det er viktig å sette fokus på hvordan barn blir påvirket av konflikter, i tillegg til å synligjøre Norges rolle i krig og konflikt.

Press krever:

 • en kartlegging av bruk av barnesoldater verden over
 • at stater der det finnes barnesoldater, tar ansvar for å gi barnesoldatene et bedre alternativ
 • at Norge får en høyere terskel for å delta i krig og konflikter
 • en kartlegging av bruk av norske våpen i konflikter verden over
 • nedtrapping av salg, produksjon og distribusjon av norske våpen
 • et forbud mot salg av våpen, ammunisjon og deler av våpen til totalitære styrer, okkupasjonsmakter, ulovlige militære grupperinger, land i krig eller land som truer med krig
 • en utredning om konsekvensene av Norges deltakelse i militære operasjoner i utlandet
 • et internasjonalt krav om sluttbrukererklæring ved salg av våpen og våpenkomponenter
 • økt satsning på fjerning av miner etter krig eller konflikt
 • et internasjonalt krav om merking av våpen og ammunisjon
 • økt åpenhet rundt norsk våpenproduksjon og -eksport
 • at stater ratifiserer Arms Trade Treaty-avtalen
 • at Norge skriver under The Austrian Pledge og tar initiativ i arbeidet for et internasjonalt forbud mot atomvåpen
 • et internasjonalt forbud mot atomvåpen
 • at alle stater ratifiserer tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen om barn i krig