Bli medlem

Handel og Fred

Grunnleggende barnerettigheter som tilgang til helsetjenester, vann og utdanning, brytes fortsatt av stater og selskaper som setter handel og profitt først, og ikke tar sitt samfunnsansvar. Press mener Norge er nødt til å ta sin del av ansvaret i det internasjonale samfunnet og jobbe for demokrati, fred og en rettferdig fordeling av verdens ressurser.

Hva mener Press må gjøres?

Ressurser

Atomvåpen
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013
Sammen mot menneskehandel