Bli medlem

Barneombud

Barneombudet skal være en uavhengig instans som kontrollerer at myndighetene ikke bryter barns rettigheter. I dag har barn og unge mulighet til å utpeke Barneombudet gjennom «barnepanelet», selv om Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har det siste ordet. Dette er uheldig, da det ikke sikrer Barneombudets uavhengighet fra departementet.

Press krever:

  • opplæring om barneombudet, og hvordan det er relevant for barn og unge, i grunn- og videregående skole
  • en endring av dagens praksis, der man finner en ny metode for utpeking av barneombud som sikrer Barneombudets uavhengighet fra barne- likestilling og inkluderingsdepartementet
  • at barns medvirkning gjennom barnepanelet opprettholdes og styrkes
  • at alle land har barneombud
  • at barneombudet får mandat til å motta klager fra barn
  • ressurser til barneombudet slik at de kan følge opp saker på en rask og effektiv måte