Bli medlem

Demokrati og deltagelse

En av grunnpilarene i barnekonvensjonen er artikkel 12, som slår fast at barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Over 20 % av den norske befolkningen er barn, likevel har ikke denne gruppen direkte innflytelse over samfunnet. Staten må derfor tilrettelegge så godt det lar seg gjøre for at barn og unge skal bli hørt.
 
Det er også statens ansvar og plikt å informere barn og unge om deres rettigheter i henhold til barnekonvensjonens artikkel 42.

 

Hva mener Press må gjøres?

 

Ressurser

Ungdom, makt og medvirkning
Evaluering av prøveprosjektet med 16-årig stemmerett i 2011
Prøveprosjektet med 16-årig stemmerett i 2015
Ungdomsråd i Norge