Bli medlem

Rasisme og retorikk i asylpolitikken

Rasisme er et stort problem i vårt samfunn og påvirker barn, både direkte og indirekte. Press tar sterk avstand fra rasistiske holdninger.

Retorikken i den norske asyldebatten går stadig i en mer innvandringsfiendtlig retning. Dagens asylretorikk skaper stor avstand til individet, og bidrar til å skape et feil bilde av norsk asylpolitikk. Faktafeil og negative ord er det som får prege dagens debatt. Med en dårlig retorikk blir Press sitt arbeid for en bedre situasjon for barn som søker asyl, mye vanskeligere. Press arbeider derfor for at retorikken skal speile dagens situasjon, og bygge på fakta og humanitet.

Press krever:

  • mer holdningsskapende og antirasistisk arbeid i grunnskole og barnehage, samt andre steder barn og unge oppholder seg
  • at skolen aktivt arbeider for å bryte ned tabuer knyttet til ulike minoriteter
  • undervisning om flyktningers situasjon i Norge som en del av læreplanen i grunnskolen
  • en uavhengig gjennomgang av begrepsbruken knyttet til barn i utlendingsforvaltningen
  • at politikere har en retorikk bygd på fakta, og ikke bidrar til å spre eller opprettholde fordommer
  • at Likestillingsombudet får myndighet til å slå ned på politikere og medias rasistiske retorikk