Bli medlem

Internasjonal asyl- og flyktningpolitikk

Det er viktig med internasjonalt samarbeid, også når det kommer til asyl- og flyktningpolitikk. Flyktningeproblematikk er en internasjonal problematikk, som ofte blir forsøkt løst med nasjonale løsninger. Dette mener Press er uheldig.

Europeisk flyktning- og asylpolitikk går i en stadig strengere retning, med mer fokus på innvandringsregulering på bekostning av rettigheter. Denne utviklingen har også stor innflytelse på hvilken asylpolitikk Norge fører. Selv om Norge ikke er en del av EU, er Norge tilknyttet EUs asylpolitikk gjennom Schengen-samarbeidet og Dublin-forordningen.

Ved inngangen i 2014 ble Dublin II-forordningen erstattet med Dublin III. Dublin III ivaretar i større grad enslige asylsøkende barns rettigheter, men Press mener at det fortsatt er viktig å sørge for at barn ikke returneres til landene de først søkte asyl i.

Å komme seg inn i Europa er for mange en farefull reise. Det er derfor et problem at man må være i det landet man ønsker å søke asyl i for å kunne avgi asylsøknad.

Press krever:

  • en overnasjonal asyl- og flyktningpolitikk styrt av FN, og som tar utgangspunkt i menneskerettighetene
  • et europeisk lovverk og en asylpraksis i tråd med menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen
  • at det blir mulig å søke asyl ved Schengen-landenes utenriksstasjoner
  • en Norsk Offentlig Utredning (NOU) om Schengen- og Dublin-samarbeidets konsekvenser for asylsøkere og flyktninger og for norsk asyl- og flyktningpolitikk
  • at mennesker som flykter på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer, blir anerkjent som flyktninger
  • at Norge i krisesituasjoner hjelper med å ta inn flere kvoteflyktninger